Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016

Rô-ma 14:1-6, 13-23
Tự Do và Luật Yêu Thương

“Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho” (Rô-ma 14:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô đang bàn về vấn đề gì? Ông đề cập đến hai hạng người nào? Ông khuyên đừng làm gì cho anh em (câu 13)? Và nên làm điều gì đối với bản thân (câu 21)? Câu 23 có nghĩa gì? Bài học nào cho bạn khi có sự khác biệt ý kiến trong sinh hoạt Hội Thánh?

Mục đích chính của Kinh Thánh là bày tỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn rất nhiều điều Chúa không mạc khải cho chúng ta. Có một số vấn đề gây tranh cãi trong Hội Thánh thuộc lãnh vực bên ngoài, thứ yếu (câu 17), Kinh Thánh không đề cập đến hoặc không dạy rõ như vấn đề thực phẩm (câu 2), vấn đề những ngày lễ (câu 5).

Ông Phao-lô đề cập đến hai nhóm người có ý kiến khác biệt. Người yếu đức tin (14:1) là những người mới, sự hiểu biết và kinh nghiệm theo Chúa còn cạn cợt. Họ còn tuân giữ các luật về nghi lễ trong Cựu Ước như luật về thực phẩm thanh sạch và không thanh sạch (Lê-vi Ký 11), luật về tuân giữ các thánh lễ của người Do Thái (Lê-vi Ký 23). Họ cũng kiêng ăn thịt, chỉ ăn rau, vì thời đó thịt được cúng cho tà thần trước khi đem ra chợ.

Người mạnh (Rô-ma 15:1) là những người nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong Chúa. Theo Lời Kinh Thánh dạy, họ biết và tin rằng không có thực phẩm nào tự nó là ô uế (Mác 7:19; I Ti-mô-thê 4: 4); và các thánh lễ trong Cựu Ước là “bóng” chỉ biểu tượng, còn “hình” thì đã hoàn tất qua Chúa Giê-xu (Cô-lô-se 2:16-17), nên Cơ Đốc nhân không cần tuân giữ những thánh lễ đó nữa. Những người này vẫn ăn thịt bán ngoài chợ đã cúng cho tà thần, vì họ biết rằng ngoài Đức Chúa Trời, thật sự không có thần nào khác (I Cô-rinh-tô 8:4).

Sứ đồ Phao-lô khuyên hai nhóm người này tiếp nhận nhau, vì Chúa tiếp nhận cả hai nhóm. Chớ đoán xét nhau; người mạnh chớ khinh chê người yếu là kém hiểu biết, là theo chủ nghĩa duy luật; người yếu chớ chỉ trích người mạnh là phóng túng, là trụy lạc; vì cả hai nhóm đều muốn vâng phục theo ý Chúa, và vì chỉ có Chúa là Đấng có thẩm quyền đoán xét chứ không phải chúng ta

(II Cô-rinh-tô 5:10).

Sứ đồ Phao-lô khuyên người mạnh rằng, trong nơi riêng tư giữa họ với Chúa, họ hãy hành động theo niềm xác tín của mình (Rô-ma 14:22), nhưng giữa nơi công cộng, vì tình yêu thương đối với người yếu đức tin, có những trường hợp họ nên tự nguyện hy sinh sự tự do của mình để tránh gây cớ vấp phạm cho người khác (Rô-ma 14:20-21; I Cô-rinh-tô 8:1).

Cuối cùng ông khuyên các tín hữu nói chung hãy hành động theo niềm xác tín của riêng mình (đức tin ở câu 23 không phải là đức tin cứu rỗi mà là niềm tin về một lẽ đạo nào đó). Điều mà lương tâm mình cho là sai mà mình vẫn làm thì là phạm tội.

Ngày nay trong Hội Thánh cũng có những ý kiến khác nhau về một số vấn đề thứ yếu thuộc lãnh vực hình thức bên ngoài mà Kinh Thánh không đề cập đến hoặc không dạy rõ như thể loại âm nhạc, phong cách lúc ca hát, cách cầu nguyện, cách dâng hiến, hình thức làm tiệc thánh, việc ăn thông công trong Hội Thánh … Mỗi cộng đồng đức tin hãy làm theo niềm xác tín mà mình cho là đúng, là làm vinh quang Danh Chúa, đồng thời hãy tôn trọng quan điểm khác biệt của những nhóm tín hữu khác vì họ cũng cho rằng họ làm theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin soi sáng để con biết đồng lòng với các tín hữu khác trong những vấn đề cốt lõi, biết khoan dung trong những vấn đề thứ yếu, và trên hết biết đối xử với anh chị em con bằng tình yêu thương.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top