Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016

Phi-lê-môn 8-16
Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp

“… không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết thư cho ông Phi-lê-môn với mục đích gì? Ông nói về ông Ô-nê-sim như thế nào? Ông đã kết nối người chủ và đầy tớ trước kia lại bằng cách nào? Bạn có dùng tình yêu Chúa ban để đối xử với người khác dù người đó từng lầm lỗi với mình không?

Thư Phi-lê-môn là bức thư vô giá, bày tỏ tấm lòng yêu thương và chân tình của Sứ đồ Phao-lô. Ông gửi thư này cho ông Phi-lê-môn với lời kêu gọi tha thứ và tiếp nhận ông Ô-nê-sim là một nô lệ từng bỏ trốn. Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Phi-lê-môn không chỉ nhận lại ông Ô-nê-sim mà còn xem như là anh em trong Chúa (câu 16).

Ông Phi-lê-môn là một tín hữu yêu mến Chúa vì vậy Sứ đồ Phao-lô mạnh dạn nài xin ông Phi-lê-môn tiếp nhận lại người nô lệ từng bất trung của mình trong cương vị khác. Là người nâng đỡ đức tin cho ông Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô có quyền bảo ông nên làm gì (câu 8). Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã không làm như thế, ông cậy tình yêu thương trong Chúa mà nài xin ông Phi-lê-môn làm điều đúng, một việc cao cả mà một Cơ Đốc nhân trưởng thành nên làm (câu 9).

Trong thư, Sứ đồ Phao-lô kể lại việc ông Ô-nê-sim tiếp nhận Chúa và trở nên người rất hữu ích cho ông. Ông Phao-lô tin vào sự thay đổi thật của ông Ô-nê-sim từ khi tiếp nhận Chúa nên ông khẳng định với ông Phi-lê-môn: “Ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm” (câu 11). Thật ra, ông Phao-lô muốn giữ ông Ô-sê-sim lại để giúp việc cho ông nhất là khi ông đang ở tù. Nhưng vì tình yêu thương với tinh thần hòa giải cho nên ông Phao-lô gửi ông Ô-nê-sim về với ôngPhi-lê-môn cùng với bức thư này. Ông Phao-lô bày tỏ sự tôn trọng đối với ông Phi-lê-môn khi “trả” ông Ô-nê-sim lại (câu 14). Ngoài ra, ông Phao-lô còn nhận ra quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi việc đã xảy ra. Ông tin rằng chính Chúa cho việc ông Ô-nê-sim bỏ trốn sang La Mã xảy ra để ông có cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi, đó là điều quý nhất cho ông. Ông Phao-lô giải thích điều này cho ông Phi-lê-môn: “Có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi” (câu 15). Đây là một sự liên hệ tuyệt vời và khéo léo mà ông Phao-lô dùng để kết nối người chủ nhân hậu và người nô lệ bỏ trốn trước kia lại với nhau. Rồi ông Phao-lô khẩn xin ông Phi-lê-môn không xem ông Ô-nê-sim như “tôi mọi” nữa nhưng như “một anh em yêu dấu” trong Đấng Christ (câu 16). Chỉ bởi tình yêu trong Chúa, ông Phi-lê-môn mới có thể làm được điều này, tình yêu không phân biệt giai cấp.

Đây là bài học rất ý nghĩa cho chúng ta để biết sẵn sàng chào đón những người lầm lỗi quay trở về. Chính Đức Chúa Trời đã tha thứ và chấp nhận họ thì tại sao chúng ta lại không? Chúa có quyền năng biến đổi tấm lòng con người khi họ thật lòng ăn năn.

Lạy Chúa, xin cho con lòng khoan dung và tình yêu như Ngài để đối xử với người khác trong tinh thần tha thứ, nâng đỡ đức tin, và chấp nhận dù họ từng phạm lỗi với con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top