Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016

Gióp 1:6-12
Sa-tan

“… dùng cách mềm mại mà sửa dạy những người chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (II Ti-mô-thê 2:25-26).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Sa-tan? Sa-tan tấn công con cái Chúa như thế nào? Cơ Đốc nhân có sợ ma quỷ không? Vì sao?

Trong cuộc đối thoại giữa Chúa và Sa-tan, chúng ta biết vài điều về Sa-tan. Từ “Sa-tan” nghĩa là “kẻ thù địch, kẻ kiện cáo.” Sa-tan là thiên sứ của Đức Chúa Trời, nhưng vì kiêu ngạo, phạm tội nên trở nên bại hoại (I Giăng 3:8). Từ đó, Sa-tan xem Chúa là kẻ thù và chống lại Ngài. Sa-tan cố gắng ngăn cản công việc của Chúa, đồng thời tìm cách cám dỗ con người bằng những thủ đoạn dối trá, lừa đảo nhằm đưa con người đến tội lỗi và cách xa Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:1-6). Câu 7 cho biết Sa-tan được tự do khắp nơi trên đất, và còn có thể ra mắt Đức Chúa Trời trên trời. Nhưng Sa-tan sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời trong ngày sau cùng: “Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:10).

Sa-tan thù ghét Chúa nên cũng thù ghét con dân Chúa. Chúa biết ông Gióp là người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác” (câu 8), nhưng Sa-tan tìm cách tấn công và đả kích ông (câu 10). Sa-tan lập luận rằng ông Gióp tôn thờ Chúa là có mục đích vụ lợi, vì nhận được phước hạnh từ Chúa chứ không phải vì đức tin nơi Đức Chúa Trời hay vì Ngài là Đấng đáng được tôn thờ. Nếu bây giờ Chúa không bảo vệ và ban phước trên ông nữa, thì chắc chắn ông sẽ “phỉ báng Chúa.” Thật ra, Sa-tan biết nhiều người tin Chúa vì mục đích nào đó cho mình, nhưng Sa-tan không biết được ông Gióp tin Chúa chỉ vì đức tin và sống với đức tin nơi Chúa mà thôi. Sa-tan bị giới hạn trong sự hiểu biết, và Đức Chúa Trời cũng giới hạn quyền lực của nó. Trong câu 12, Chúa cho phép Sa-tan tra tay vào mọi vật ông Gióp có nhưng không được phép tra tay vào người ông.

Sa-tan chỉ có thể tra tay trên con cái Chúa trong chừng mực Chúa cho phép. Nếu Chúa không cho phép, không một quyền lực nào có thể dụng đến con cái Ngài. Đức Chúa Trời luôn bảo vệ con dân Chúa và tể trị trên Sa-tan. Hãy vững tâm trong sự che chở bảo vệ của Chúa, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Và cũng phải xét lại niềm tin của mình để không bị sa vào chước cám dỗ của Sa-tan.

Bạn có vững lòng trước sự tấn công của ma quỷ không? Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự che chở bảo vệ và những phước hạnh Chúa ban cho con. Xin giúp con vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và thắng hơn sự cám dỗ từ ma quỷ.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top