Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016

I Giăng 4:11-12
Bày Tỏ Tình Yêu

“Hỡi người rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả, bày tỏ tình yêu là một chọn lựa hay một mệnh lệnh? Vì sao (câu 11)? Tình yêu được bày tỏ đem đến kết quả nào (câu 12)? Người khác có đang nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống mỗi ngày của bạn không?

Trong câu 11, Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ là một đặc ân mà còn là một trách nhiệm. Nếu chúng ta luôn nhớ rằng Chúa quá yêu chúng ta thì làm sao chúng ta có thể không sống cuộc đời yêu thương.

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, chúng ta thường dự Thánh Lễ Tiệc Thánh và được dạy rằng việc tham dự Thánh Lễ là để “nhớ đến” Chúa (I Cô-rinh-tô 11:24, 25). Vì sao Chúa không muốn chúng ta nhớ về điều gì khác hơn là sự chết của Ngài? Vì nếu chúng ta nhận biết đúng đắn tình yêu của Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Tiệc Thánh nhắc chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta, và khi chúng ta thật sự biết Chúa yêu mình, chúng ta mới có thể yêu người khác và mong mỏi đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa

Giê-xu đến cho họ (I Cô-rinh-tô 11:26).

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông “mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt” (Rô-ma 1:14). Vì sao vị sứ đồ lại có được sự yêu thương lạ lùng với mọi người như vậy? Là vì ông nhận biết khi ông còn là tội nhân thì: “Ân sủng của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (I Ti-mô-thê 1:14).

Chúng ta nghĩ sao nếu có người nói rằng: Bạn không yêu Chúa! Chắc chúng ta giận lắm. Nhưng hãy tự nhìn lại mình: Tại sao chúng ta còn cay đắng với chồng hay vợ mình, còn buồn giận anh chị em mình mà không tha thứ? Tại sao lâu lắm rồi chúng ta không hề nói với ai về Chúa? Tại sao chúng ta không hề cầu thay cho một anh chị em nào? Và tại sao lúc nào chúng ta cũng muốn hơn người khác, muốn người khác phải thấp kém hơn mình…?

Dù rất đau đớn và xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng chúng ta không thật sự nhận biết Chúa yêu mình và chúng ta cũng không yêu Ngài. Có thể nói chúng ta thường quên rằng Chúa yêu mình! Nhận biết và kinh nghiệm tình yêu của Chúa sẽ thay đổi mọi sự.

Hơn thế nữa, câu 12 trước giả cho biết sống yêu thương là phương cách bày tỏ Đức Chúa Trời cho người khác. Những người quanh ta không nhìn thấy Chúa và họ cũng sẽ không nhận biết Ngài yêu thương họ cho đến khi chính chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài cho họ.

“Đức Chúa Trời không nhìn thấy được bày tỏ chính Ngài thông qua tình yêu hữu hình của những tín hữu; tình yêu thương đã bắt nguồn trong Đức Chúa Trời và đã được bày tỏ rõ ràng trong Con Ngài thì ngày nay được biểu hiện trong con dân của Ngài” (John MacArthur).

Xin Chúa tha thứ cho con vì sự giả tạo và nếp sống tôn giáo mà con đang thực hành. Xin tình yêu của Chúa được tuôn chảy qua chính đời sống con để nhờ đó con bày tỏ được tình yêu của Chúa cho mọi người nhìn thấy.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top