Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016

I Cô-rinh-tô 1:1-2
Tôn Đấng Christ Làm Chúa

“…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết cho ai ngoài các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Đặc điểm của những người được gọi là thánh đồ là gì? Thế nào là tôn Đấng Christ làm Chúa trong đời sống? Đức Chúa Giê-xu Christ có đang là Chúa của đời sống của bạn hay không?

Dù các nan đề trong thư I Cô-rinh-tô là của riêng Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô đang phải đối đầu, nhưng như trong lời đầu thư, Sứ đồ Phao-lô cho biết bức thư này không chỉ viết riêng cho các thánh đồ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, mà còn cho “mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta” (câu 2).

Trước nhất, chúng ta thấy được sự hiệp nhất thuộc linh rộng lớn trên toàn thế giới của mọi người nhờ công lao cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự để được nên địa vị thánh đồ. Chúng ta cũng thấy ngoài địa vị được biệt riêng ra thánh để sống cho Chúa, điều quan trọng nổi bật trong đời sống thánh đồ là nếp sống cầu khẩn Danh Đức Chúa Giê-xu Christ và tôn Đấng Christ làm Chúa đời sống mình. Tôn Đấng Christ làm Chúa không chỉ có nghĩa là môi miệng xưng Chúa Giê-xu là Chúa, nhưng quan trọng là trao phó hoàn toàn quyền kiểm soát đời sống cho Ngài. Hay nói cách khác, thánh đồ phải để Chúa kiểm soát tuyệt đối mọi vấn đề liên quan trên đời sống của mình. Người cầu khẩn và tuyên xưng Đấng Christ là Chúa của mình là người tôn Ngài làm Chủ và mình là nô lệ, tuyệt đối vâng phục mọi mệnh lệnh của Ngài y như người nô lệ tuyệt đối vâng phục mệnh lệnh người chủ.

Chúng ta đã và đang tuyên xưng Đấng Christ là Chúa của mình, nhưng chúng ta vẫn thường thắc mắc nhiều câu hỏi “Tại sao” về những điều Ngài cho phép xảy đến trên cuộc đời mình. Chúng ta vẫn tự ý quyết định nhiều vấn đề trong cuộc sống như hôn nhân, công việc, các mối quan hệ mà không cầu xin ý Ngài. Một đời sống tăng trưởng trong sự thánh khiết là đời sống theo đuổi những điều làm Chúa vui lòng, để trong ngày cuối cùng được đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được (Cô-lô-se 1:22). Hãy tôn Đấng Christ làm Chúa đời sống mình đúng nghĩa.

Ai đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên đời sống bạn? Đức Chúa Trời hay chính bạn?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con! Xin cho con sống đúng với lời con tuyên xưng Danh Ngài. Xin dạy con mỗi ngày bày tỏ đời sống tôn Đấng Christ làm Chúa để con xứng đáng được gọi là thánh đồ của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 50.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top