Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

I Cô-rinh-tô 1:1-2
Được Gọi Làm Thánh Đồ

“Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết và gửi cho đối tượng nào? Những ai được gọi là thánh đồ? Tại sao Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn nhiều tội lỗi mà Sứ đồ Phao-lô gọi họ là thánh đồ? Ai đã kêu gọi và ban cho bạn địa vị thánh đồ?

Thư I Cô-rinh-tô được gửi đến cho những người đã được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô. Ngoài ra, thư còn gửi cho những ai đang tôn Đấng Christ làm Chúa của đời sống mình, bất kể người ấy đang ở nơi nào trên thế giới. Đối tượng mà Sứ đồ Phao-lô muốn hướng đến khi viết bức thư này là những thánh đồ. Thánh đồ là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thành phố Cô-rinh-tô được biết đến không chỉ là trung tâm văn hóa, thương mại nhưng còn là nơi quy tụ những giá trị đạo đức khác biệt cùng với đủ mọi thứ tội lỗi. Tội lỗi không phải chỉ tồn tại trong xã hội Cô-rinh-tô, nhưng đã xen lẫn vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi những người được chính Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt để họ trở nên những người thánh, sống theo tiêu chuẩn của Chúa và vì mục đích của Ngài.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ cho chúng ta là tại thành phố Cô-rinh-tô, nơi tội lỗi quy tụ, thì Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ ân sủng của Ngài qua việc kêu gọi những người sẵn sàng tôn Đấng Christ làm Chúa của mình, trở nên những thánh đồ. Dù trong Hội Thánh Cô-rinh-tô không phải tất cả tín hữu đều sống đúng chuẩn mực của Đức Chúa Trời trong sự nên thánh thực tiễn, bằng chứng là Sứ đồ Phao-lô đã viết thư I Cô-rinh-tô để chấn chỉnh những cách ăn ở sai trật của họ, nhưng ông vẫn gọi họ là những thánh đồ – không phải vì cách ăn ở của họ nhưng vì họ được Đức Chúa Trời ban cho sự nên thánh về mặt địa vị bởi mối liên hệ của họ với Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta cũng đang được gọi là thánh đồ. Đức Chúa Trời đã đích thân mời gọi chúng ta trở nên công dân trong vương quốc đời đời của Ngài, mặc dù đời sống chúng ta không xứng đáng, tốt lành hơn những người khác. Nhưng đó là bởi ân sủng Ngài đã chọn lựa chúng ta. Chúng ta được cùng anh chị em khắp mọi nơi trên thế giới – là những ai tuyên xưng Đấng Christ làm Chúa của đời sống mình – sống trong địa vị thánh. Chúng ta có trân quý địa vị thánh đồ mà Đức Chúa Trời đã ban cho hay không? Chúng ta đã bày tỏ nếp sống trong địa vị mới mỗi ngày ra sao?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con luôn ghi nhớ ơn Ngài đã kêu gọi con và ban cho con trở nên thánh đồ. Xin dạy con mỗi ngày sống xứng đáng với ân sủng Chúa đã ban cho con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top