Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

I Cô-rinh-tô 1:1
Anh Chị Em Cùng Làm Việc

“Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta”

(I Cô-rinh-tô 16:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh chị em cùng làm việc của bạn là những ai?

Nhân vật Sốt-then được nhắc đến lần thứ nhất trong Công Vụ 18:17 và lần thứ hai tại đây. Chúng ta không biết nhiều chi tiết về nhân vật này. Chỉ biết rằng ông từng giữ chức vụ cai quản nhà hội của người Do Thái, từng bị phạt đánh đòn trong dịp Sứ đồ Phao-lô ghé thăm, và sau đó đã trở nên tín hữu của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng điều chúng ta biết chắc ở đây là tất cả thuộc viên của Hội Thánh Cô-rinh-tô điều biết ông Sốt-then. Chính vì thế Sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu trong đầu thư, ông cùng với ông Sốt-then, là “anh em chúng ta,” gửi thư này đến các anh em tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta không biết công tác cụ thể của ông Sốt-then là gì. Qua lời giới thiệu ngắn gọn của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta hình dung được ông là người từng gắn bó với ông Phao-lô trong công tác phục vụ Chúa, và cũng là người trăn trở về những nan đề của Hội Thánh Cô-rinh-tô như chính tâm tình của Sứ đồ Phao-lô vậy.

Chúng ta thấy trong suốt những năm tháng phục vụ Chúa, Sứ đồ Phao-lô không hề làm việc một mình. Trong hầu hết các thư tín của ông viết đều có kể đến tên nhiều người mà ông giới thiệu rằng đây là những anh em “cùng làm việc với tôi.” Nếu trong thư I Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô không nhắc đến tên ông Sốt-then thì chắc cũng không ai quan tâm sự thiếu vắng này. Nhưng Sứ đồ Phao-lô không hề quên công khó của những anh em cùng phục vụ Chúa chung với ông. Họ là những “anh em chúng ta” (câu 1), tức là anh chị em chúng ta trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô ý thức được vai trò cũng như giá trị từng chi thể trong thân của Đấng Christ. Ông vui mừng vì có nhiều người bạn cùng đứng chung với ông trong công tác phục vụ Chúa. Cuối thư, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu cần phải thuận phục những người cùng làm việc với mình, và cả những người cùng sẻ chia những khó nhọc với mình trong chức vụ (I Cô-rinh-tô 16:16).

Mỗi Cơ Đốc nhân là chi thể của một thân mà Đấng Christ là Đầu, vì thế không ai có thể làm việc đơn độc. Ai không thể làm việc chung với các anh chị em trong Chúa thì cần phải xét lại xem mình có phải là chi thể thật của thân hay không. Bạn có thái độ thế nào và hợp tác ra sao với những anh chị em cùng phục vụ Chúa chung với bạn?

Lạy Chúa, Đấng giao phó cho mỗi người một công tác theo ý Ngài để được ích chung cho Hội Thánh, xin cho con có thái độ đúng đắn, trân trọng những công khó của anh chị em mà Ngài đặt để cùng phục vụ Chúa với con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top