Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Công Vụ 18:1-17
Sứ Giả Trung Tín

“Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thành Cô-rinh-tô? Điều gì khiến ông có ý định từ bỏ nơi này? Lời phán của Chúa đã tác động đến ông như thế nào? Bạn được khích lệ gì trong việc làm chứng về Phúc Âm?

Thành Cô-rinh-tô là trung tâm chính trị và thương mại của Hy Lạp, khét tiếng về lối sống vô luân và gian ác. Sứ đồ Phao-lô hy vọng ánh sáng của Phúc Âm sẽ xua tan tăm tối nơi đây nên ông đã đi đến thành Cô-rinh-tô. Ông làm bạn với một đôi vợ chồng người Do Thái ở đây là ông A-qui-la và bà Bê-rít-sin, ông tạm trú trong nhà họ và may trại cùng họ để sinh sống. Đến ngày Sa-bát, ông đi giảng luận ở nhà hội, tìm cách thuyết phục người Do Thái và người Hy Lạp tin theo Chúa Giê-xu.

Khi hai ông Si-la và Ti-mô-thê đến, có lẽ có đem quà từ Hội Thánh ở Ma-xê-đoan nên ông Phao-lô chỉ tập trung lo giảng dạy, hết lòng chứng minh Chúa Giê-xu là Đấng Christ (câu 5). Người ta đã không tin mà còn chống đối và nói phạm thượng nên ông định ra đi giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại (câu 6). Tuy nhiên, ông đã đổi ý tiếp tục ở lại làm sứ giả cho Chúa vì có sự can thiệp siêu nhiên từ Chúa. Ông chuyển chỗ ở đến nhà ông Ti-ti-u Giút-tu, người kính thờ Đức Chúa Trời ở gần nhà hội. Tại đây, ông làm chứng cho viên quản lý nhà hội Cơ-rít-bu, tất cả người nhà ông và nhiều người khác cũng tin Chúa và nhận phép báp-tem (câu 8). Chúa đã cho ông nhìn thấy khải tượng: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Vị sứ giả được vững lòng vì biết chắc Chúa muốn ông ở lại truyền giáo nơi đây, Ngài sẽ bảo vệ ông và ở đây có nhiều người thuộc về Ngài. Ông Phao-lô đã vâng lời Chúa, ở lại làm giáo sĩ tại đây một năm rưỡi. Người Do Thái vẫn tiếp tục hiệp lại chống đối, vu cáo và đưa ông ra tòa nhưng Chúa đã khiến quan tổng đốc tỉnh A-chai là ông Ga-li-ôn từ chối xử lý vụ kiện này vì nằm ngoài phần trách nhiệm của ông.

Sứ giả cần biết sự kêu gọi của Chúa, ý muốn của Ngài về nơi mình sẽ phục vụ, và có bạn cùng chiến đấu với mình. Biết chắc mình đang đi đúng theo kế hoạch của Chúa, chúng ta sẽ ở trong sự che chở bảo vệ và đồng công của Chúa. Mọi Cơ Đốc nhân đều là sứ giả của Chúa. Khi bạn cảm thấy cô đơn trong sự làm chứng hãy tìm đến những người tin kính để được an ủi, và trên hết, bạn cần cầu xin Chúa xác chứng về công việc của bạn, dẫn dắt bạn đến với bạn đồng lao của mình. Bạn có biết mình là một sứ giả cho Chúa không?

Tạ ơn Chúa đã cho con được làm đại sứ của vương quốc Ngài. Xin Chúa cho con thấy rõ vị trí của con, chỉ dẫn con đến với bạn đồng lao, và trên hết cho con nhìn thấy sự đồng công và bảo vệ của chính Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 45-46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top