Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016

Công Vụ 17:16-34
Thờ Thần Không Biết

“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người dân tại thành A-thên có những đặc điểm nào? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Phúc Âm cho họ ra sao? Bạn học được gì từ tấm lòng và cách làm chứng của Sứ đồ Phao-lô cho người dân ở A-thên?

Thành A-thên là trung tâm văn hóa, triết học, và giáo dục của Hy Lạp, nổi tiếng bởi nhiều tòa nhà tráng lệ, nhiều đền thờ và thần tượng. Có cả người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo sống ở đây. Như thường lệ, Sứ đồ Phao-lô đến nhà hội và biện luận với họ, cho họ nhận thức rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a. Ông cũng sốt sắng ra quảng trường để làm chứng về Chúa cho các triết gia thuộc hai trường phái Khoái Lạc (Epicuriens – người đi tìm hạnh phúc bằng cuộc sống hưởng thụ), và Khắc Kỷ (Stociens – người sống giản dị, kiềm chế những dục vọng khoái lạc, có tinh thần kỷ luật rất cao). Có người lên mặt đàn anh chế giễu (câu 18) nhưng cũng có nhiều triết gia và những người học thức luôn sẵn lòng lắng nghe những điều mới lạ (câu 20-21). Họ đưa Sứ đồ Phao-lô về A-rê-ô-ba, nơi hội họp của hội đồng thành phố A-thên, và yêu cầu ông giảng cho họ nghe về giáo thuyết mới này. Nhân cơ hội đó, ông khen ngợi lòng sùng đạo của họ, không phải khen việc thờ nhiều thần tượng nhưng là tấm lòng quan tâm đến đời sống tâm linh. Lời khen thành thật làm cho thính giả có cảm tình và chú ý lắng nghe. Ông Phao-lô dùng hình ảnh bàn thờ “Thần Không Biết” của họ để dẫn họ đến một Vị Thần họ cần phải biết, là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, Đấng ban sự sống và chu cấp mọi nhu cầu cho con người, Đấng quy định số năm trên đất và địa phận sinh sống cho mỗi một người. Ông giới thiệu về đặc tính của Chúa: Ngài không ngự trong đền miếu do con người xây dựng, Ngài cũng không cần gì từ nơi con người vì Ngài là Nguồn Sống. Ông cho họ biết Chúa ở rất gần với họ (câu 22-27). Cuối cùng, ông cho họ biết cách thờ phượng hài lòng Chúa: Đừng thờ Chúa như các hình tượng bằng bạc và vàng hay đá do trí tưởng tượng của con người làm ra. Đức Chúa Trời muốn họ phải ăn năn và tin nhận Đấng Ngài đã sai đến và khiến sống lại từ cõi chết (câu 29-31). Có người nhạo cười ông, nhưng ông Đê-ni, một thành viên của hội đồng A-rê-ô-pa, bà Đa-ma-ri và một số người đã tin nhận Chúa.

Sứ đồ Phao-lô đã dùng lạc điểm “Thần Không Biết” để giới thiệu về Đức Chúa Trời cho dân thành A-thên. Ông không chỉ trích việc thờ lạy thần tượng nhưng trình bày niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Khi họ thật sự biết Chúa và tôn thờ Ngài, họ sẽ tự dẹp bỏ những thần tượng.

Bạn có thể dùng lạc điểm nào để đưa đồng bào mình đến với Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con trái tim yêu mến linh hồn của người chưa tin Chúa. Xin ban cho con sự khôn ngoan và sốt sắng để làm chứng Phúc Âm cho đồng bào con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 44.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top