Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016

Thi Thiên 116:1-12
Cảm Tạ về Những Ơn Lành của Chúa

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Ông đã làm gì và kinh nghiệm kết quả ra sao? Ông ca ngợi những mỹ đức nào của Đức Chúa Trời? Bạn đã trải nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa chưa? Bạn tạ ơn Chúa bằng cách nào?

Trước giả Thi Thiên 116 đã trải qua lắm gian truân, sầu khổ và thậm chí đối diện với cái chết (câu 3). Nhưng khi ông kêu cầu cùng Chúa thì Ngài đã lắng nghe, nhậm lời và giải cứu ông (câu 4-6). Vì thế, ông khẳng định ngay trong câu 1 rằng: “Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi.”

Trước giả đã trải nghiệm ân sủng Chúa dành cho ông qua việc “Ngài có nghiêng tai qua” nghe tiếng kêu cầu của ông và đáp lời cho. Đức Giê-hô-va đã giải cứu ông khỏi sự chết cho nên ông càng nhận biết Ngài rõ hơn. Từ đó, ông ca ngợi những mỹ đức của Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà” (câu 5-6a). Trước giả tiếp tục thuật lại những việc Chúa đã làm cho ông như: Cứu ông khỏi khốn khổ (câu 6b), hậu đãi ông (câu 7), giải cứu linh hồn ông khỏi chết và mắt khỏi nhỏ lệ, khiến chân ông khỏi vấp ngã (câu 8). Do đó, ông phải thốt lên rằng: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Những câu tiếp theo cho chúng ta biết trước giả đã quyết định trả xong những sự hứa nguyện của ông với Chúa.

Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng từng trải nghiệm sự giải cứu của Chúa dù lớn hay nhỏ. Trên hết mọi sự, chúng ta ai cũng đã nhận được ơn cứu rỗi cho linh hồn mình qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng sau khi được cứu, chúng ta có biết dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu xa và thuật lại cho người khác biết về những ơn lành Ngài ban như trước giả Thi Thiên 116 không? Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng đáp lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta biết chạy đến tha thiết kêu cầu với Ngài vì Ngài là Đấng hay làm ơn và giàu lòng thương xót. Khi chúng ta đối phó với nan đề và nghịch cảnh bằng lời cầu nguyện và đức tin nơi sự giải cứu của Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Và khi đã nhận được sự giải cứu, chúng ta cũng sẽ tiếp tục sống trong tinh thần tạ ơn Chúa, không phải chỉ một ngày mà là mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ làm gì để đền đáp ơn lành Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn biết tạ ơn Ngài về mọi ơn lành Chúa ban cho con. Xin giúp con biết nói cho người khác biết về sự giải cứu bởi ân sủng của Ngài để họ cũng nhận được sự giải cứu cho linh hồn mình.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 43.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top