Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016

Giê-rê-mi 2:20-21
Nho Thuần Chủng hay Nho Hoang?

“Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho tuyển dân Ít-ra-ên? Tuyển dân đã đáp lại như thế nào? Chúa mô tả tình trạng hiện tại của người Ít-ra-ên bằng hình ảnh nào? Bạn thấy hình ảnh nào giống với tình trạng hiện tại của mình?

Nếu trong câu 14 nêu số phận của đầy tớ, tôi mọi đã bị phó cho các nước xâm chiếm, trái ngược với hình ảnh họ đáng được có là tuyển dân của Đức Chúa Trời, thì tiếp theo trong câu 20, Đức Chúa Trời cho họ thấy tình trạng hiện tại của họ như một người nữ ngoại tình, thay vì là một cô dâu chung thủy với chồng, và trong câu 21 là hình ảnh một gốc nho thượng hạng, được chọn lọc, chăm sóc với điều kiện rất tốt nhưng nay đã thoái hóa thành một gốc nho hoang.

Đức Chúa Trời đã làm những điều tốt lành cho dân Ngài như “bẻ ách,” “bức xiềng,” đem họ ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập để họ được tự do theo Ngài, trung tín thờ phượng Ngài. Chỉ cần với ơn lớn lao ấy cũng đủ để họ phải trung tín thờ phượng và phụng sự Ngài trọn đời. Thế nhưng họ lại bội nghịch và nói với Ngài rằng,“Tôi không vâng phục nữa.” Để rồi tại trên mỗi đồi cao, dưới mỗi cây xanh họ đã lập bàn thờ tà thần và cúi đầu thờ lạy những thần tượng ấy, thực hiện các nghi thức thờ phượng tà thần giống như Dân Ngoại đã làm. Họ đã phạm tội tà dâm thuộc linh, phản bội Đức Chúa Trời Chân Thần, không chung thủy với Đấng đã giải cứu cuộc đời họ. Trong hai câu Kinh Thánh này chúng ta thấy từ trong từng lời của Đức Chúa Trời đều chứa đựng tâm huyết của Ngài. Chúa đã ban cho họ được tự do, tái tạo, uốn nắn đời sống họ từ địa vị nô lệ trở nên dân thuộc riêng về Ngài. Ngài đã từng ví sánh họ là cô dâu mới của chính Ngài. Chàng rể vui mừng thể nào khi cưới được cô dâu, thì Đức Chúa Trời cũng vui mừng về dân Ngài như thế. Ngài chuẩn bị đất tốt, làm cho màu mỡ, sắm sẵn mọi thứ tốt nhất để trồng một giống nho thượng hạng (Ê-sai 5:1-7). Nhưng kết quả đã làm Ngài thất vọng, thay vì sinh trái nho chọn lọc, thuần chủng như Ngài mong đợi, thì đời sống của họ lại bất trung, bội nghịch khác nào một người đàn bà không chung thủy với chồng, một gốc nho thuần chủng lại sinh ra trái nho hoang!

Ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao. Ngài đã “bẻ ách,” “bứt xiềng” nô lệ tội lỗi và sự chết, để ban cho chúng ta sự tự do trong Ngài. Đức Chúa Trời luôn mong muốn thấy đời sống chúng ta kết quả, sinh ra những bông trái Thánh Linh tốt lành. Kết quả đời sống của bạn có làm Đức Chúa Trời vui lòng hay đang làm cho Ngài buồn lòng, thất vọng?

Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi khắc ơn giải cứu Ngài dành cho đời sống con, để con luôn sống trung tín và kết quả, làm vui lòng Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 41.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top