Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016

Giê-rê-mi 2:18-19
Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi

“Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh người Ít-ra-ên uống nước sông Si-ho và sông Cái có ý nghĩa gì? Nguyên nhân nào khiến con dân Chúa phải gánh chịu hình phạt? Đức Chúa Trời đánh giá hành động bội nghịch của tuyển dân ra sao? Bạn có bội nghịch như người Ít-ra-ên ngày trước không? Như thế nào?

Hai dân tộc Ai Cập (Ê-díp-tô) và A-si-ri lại được nhắc đến, liên quan đến sự kiện người Ít-ra-ên phải nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va. Hai con sông Si-ho và sông Cái (sông Ơ-phơ-rát), nơi cung cấp nước uống cho người Ít-ra-ên thuộc về địa phận của hai dân tộc kể trên. Không phải vì Ít-ra-ên bị hạn hán nên họ cần nước từ hai sông này cung cấp. Song hình ảnh con dân Chúa tìm nước uống từ sông Si-ho và sông Ơ-phơ-rát có nghĩa rằng họ tìm sự trợ giúp từ Ai Cập và A-si-ri. Điều vô cùng nghịch lý ở đây, lẽ ra họ là con dân của Đức Chúa Trời thì nơi cần tìm cầu để có sự cứu giúp phải là Đức Chúa Trời. Nhưng không, họ đã tìm kiếm sự cứu giúp từ thế lực con người. Và lịch sử tuyển dân cho thấy đây không phải là lần duy nhất họ làm như thế. Ép-ra-im ngày trước cũng đã từng “ngây dại, không có trí khôn,” kêu cầu sự cứu giúp từ Ai Cập và A-si-ri (Ô-sê 7:11). Đức Chúa Trời khẳng định với Ít-ra-ên rằng không phải vì họ yếu thế nên bị các nước khác tấn công nhưng vì họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, và chính sự bội nghịch, tội ác của họ đã dẫn họ đến hình phạt như thế. Hành động bất trung của họ khi khước từ Đấng giải cứu, bảo vệ mình là điều “xấu xa cay đắng.” Đức Chúa Trời muốn họ nhận biết và thấy được nguyên nhân dẫn đến những hậu quả chua xót mà họ đang phải đối diện. Không ai khác ngoài Chúa có năng quyền giúp họ vượt qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm này.

Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta cũng rơi vào nghịch cảnh. Chúng ta học biết được điều gì khi đối diện với những khó khăn ấy? Sẽ bôn ba chạy đi cầu viện “Ai Cập, A-si ri” hay một thế lực nào khác thay vì đến với Chúa chăng? Ước mong chúng ta không đi vào vết xe đổ của Ít-ra-ên, nhưng sẽ chạy đến với Chúa để nhận biết nguyên nhân và cách giải quyết duy nhất từ Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng! Xin cho con biết con chẳng có được sự cứu giúp nào khác ngoài Ngài. Xin cho con luôn nhạy cảm với tội lỗi để không làm Ngài buồn lòng và chính con không phải đón nhận hình phạt từ Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 40.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top