Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Gióp 1:1-3
Phước Hạnh của Người Công Chính

“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Christ?

Trong thời đại tộc trưởng cũng như trong nền văn hóa Hê-bơ-rơ, quan niệm người được phước là người có nhiều con cái, tài sản, và địa vị (Thi Thiên 1). Ông Gióp là điển hình của một đầy tớ được phước.

Ông Gióp có bảy con trai và ba con gái. Ba và bảy là những con số trọn vẹn. Trong văn hóa Ít-ra-ên và trong bối cảnh bấy giờ, con trai là con được thừa kế trong gia đình. Người nam có vị trí quan trọng hơn người nữ, nên số con trai nhiều hơn con gái cũng bày tỏ sự phước hạnh của gia đình. Nhưng không vì văn hóa mà ông Gióp thương con trai và bỏ rơi con gái. Trong phần cuối của sách, các con gái của ông Gióp được kể tên rõ ràng và được ông Gióp chia một phần gia tài cho họ (Gióp 42:15). Như vậy phước hạnh của người công chính như Lời Chúa hứa còn đến ngàn đời.

Ông Gióp có 7000 chiên, 3000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và đầy tớ rất nhiều (câu 2). Những số lượng thú ở đây tượng trưng cho sự giàu có về phương diện vật chất. Số lượng lạc đà nhiều chứng tỏ sự trao đổi thương mại của ông Gióp không những tại địa phương nhưng cả vùng rộng lớn. Số lượng bò cho thấy sự thịnh vượng của ông Gióp trong lãnh vực nông nghiệp. Số lượng chiên nói lên sự thịnh vượng của ông Gióp trong lãnh vực chăn nuôi. Trong bối cảnh bấy giờ, đầy tớ được xem như là của cải của chủ và chủ có toàn quyền quyết định trên đời sống của các đầy tớ đó. Như vậy Chúa ban cho ông Gióp phước trong mọi khía cạnh vật chất.

Ông Gióp “lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.” Chúa đã cho ông Gióp được phước, có địa vị cao và trở nên nổi tiếng trong cả vùng rộng lớn.

Tuy nhiên, thịnh vượng không phải lúc nào cũng là biểu hiện của phước trong Cựu Ước, người công chính cũng thấy người ác thịnh vượng. Điều quan trọng là được phước trong ngày cuối cùng (Thi Thiên 73). Ngày nay, người công chính là người tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Phước nhận được không chỉ giới hạn trong sự thịnh vượng về khía cạnh vật chất, nhưng được nhấn mạnh hơn trong khía cạnh thuộc linh và Phúc Âm mang lại (Rô-ma 15:29). “Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng” (Ê-phê-sô 1:3). Kết quả của phước hạnh là niềm vui trong Chúa trong cả thuận cảnh và nghịch cảnh (Rô-ma 5:3). Ngay cả khi gặp thử thách, bức hại cũng tìm thấy phước hạnh (Gia-cơ 1:2). Bạn có ước ao nhận được phước hạnh thiêng liêng Chúa ban cho không?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho con. Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, xin cho con cứ giữ vững niềm tin nơi Chúa và luôn vui thỏa trong Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top