Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2016

Giăng 11:1-6
Danh Chúa Được Tôn Vinh

“Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba anh em La-xa-rơ là người thế nào đối với Chúa Giê-xu? Khi nghe tin ông La-xa-rơ bệnh nặng, Chúa Giê-xu nói gì và làm gì? Bạn học được điều gì từ câu chuyện này?

Chúng ta học về một phép lạ phi thường sau cùng trong chức vụ công khai của Chúa Giê-xu, đó là phép lạ gọi người chết sống lại. Ba anh em La-xa-rơ, Ma-thê, và Ma-ri được Chúa yêu mến. Bà Ma-ri là người xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Bà Ma-thê là người lo nấu nướng để tiếp đãi Chúa cùng các môn đệ khi Ngài ghé thăm nhà họ tại làng Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem khoảng hơn 3 cây số. Ông La-xa-rơ bệnh nặng gần chết, hai em gái cho người đến báo tin với Chúa Giê-xu: “Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh” (câu 3 BTTHĐ). Chúa Giê-xu nghe vậy thì nói bệnh này không đến nỗi chết, nhưng sẽ làm sáng Danh Đức Chúa Trời, và Con Đức Chúa Trời cũng nhờ đó được tôn vinh. Rồi Ngài ở thêm hai ngày nữa tại nơi Ngài đang trọ.

Điều đầu tiên chúng ta học được là người Chúa yêu vẫn mắc bệnh nặng hay nói cách khác, con dân Chúa không miễn trừ gặp nan đề trong cuộc sống. Chính những nan đề giúp con dân Chúa trưởng thành hơn như ông Gia-cơ đã nói: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ 1:2-4).

Điều thứ hai là đức tin của hai chị em Ma-thê và Ma-ri. Họ cho người đến với Chúa trình dâng nan đề chứ không yêu cầu hay đòi hỏi Chúa phải làm theo ý mình. Đức tin nơi Chúa là đức tin tùy thuộc trọn vẹn vào Chúa dù hoàn cảnh có ra sao.

Điều thứ ba là con dân Chúa có thể làm sáng Danh Chúa qua hoạn nạn của mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ chỉ có những thành quả lớn lao, những công việc đặc biệt mới làm sáng Danh Chúa, nhưng ở đây, chính cơn bệnh nặng và sự chết của ông La-xa-rơ cũng là cơ hội để Danh Chúa được tôn cao. Cả cuộc đời chúng ta phải là cuộc đời tôn vinh Danh Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Có nhiều điều chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng khi cứ vững lòng tin nơi Chúa, thì mọi điều khó hiểu sẽ từng bước được sáng tỏ, niềm vui sẽ ngập tràn sau đó, và Danh Chúa sẽ được tôn vinh qua chính chúng ta. Bạn có trải qua khó khăn nào, và sau đó bạn thấy khó khăn đó làm Danh Chúa được tôn vinh không?

Lạy Chúa, xin Ngài dùng cuộc đời con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để Danh Chúa được tôn cao. Xin cho con luôn nhận biết Chúa luôn yêu con trong từng biến cố của cuộc đời.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top