Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2016

Giăng 10:39-42
Làm Con Gặt cho Chúa

“Ngài bèn phán cùng môn đệ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37-38).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa tiếp tục phản ứng với Chúa Giê-xu như thế nào (câu 39)? Những lời ông Giăng Báp-tít làm chứng về Chúa Giê-xu trước đó, nay kết quả ra sao? Bạn học được gì về công tác chứng đạo qua bài học này?

Chúa Giê-xu đã kiên nhẫn làm chứng về Ngài, dùng Kinh Thánh để chứng minh lời tuyên bố “Ta với Cha là một,” đồng thời cũng cho thấy những việc Ngài làm là từ Cha, để những người Giu-đa đang muốn ném đá Chúa thấy rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha. Thế nhưng tấm lòng cứng cỏi và vô tín đã làm mù mắt họ khiến họ chẳng những không tin Chúa Giê-xu mà còn tìm cách bắt Ngài (câu 39). Tuy nhiên, vì giờ Ngài chưa đến nên “Ngài tránh khỏi họ.” Ngài đã hết lòng giải thích cặn kẽ, mời gọi chân tình và phần còn lại là đáp ứng của người nghe. Sự kiên nhẫn của Chúa đã đến lúc kết thúc, họ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Kinh Thánh cho biết Chúa rời khỏi những người Giu-đa và đi qua bên kia sông Giô-đanh, là nơi ông Giăng Báp-tít đã làm báp-tem trước kia và ở lại đó. Có nhiều người đến và đi theo Chúa. Họ nhìn nhận rằng ông Giăng không làm một dấu lạ nào nhưng những gì ông làm chứng về Chúa Giê-xu là hoàn toàn đúng, nên có nhiều người tin Ngài.

Có khi nào chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu làm chứng bằng lời nói lẫn việc làm cho người Giu-đa và các lãnh đạo tôn giáo nhưng không thành công, họ không tin mà còn chống đối Chúa nữa; còn ông Giăng Báp-tít làm chứng cho dân chúng rất đơn sơ, không có phép lạ cặp theo nhưng lại thành công? Thật ra, sự thành công hay thất bại trong công tác chứng đạo không do chứng nhân quyết định mà do sự cảm thúc của Chúa Thánh Linh và đáp ứng của người nghe. Chúa dạy chúng ta hãy làm chứng cho muôn dân, còn việc tin Chúa hay không, không phải ở chúng ta, đừng ai cho rằng vì tôi giảng hay, làm chứng giỏi nên có nhiều người tin Chúa. Khi phục vụ Chúa mà còn để cái tôi lên ngôi thì lòng kiêu ngạo sẽ nổi dậy. Mỗi chúng ta hãy nỗ lực rao truyền Danh Chúa, hết lòng làm chứng về Chúa, kết quả và mọi vinh quang thuộc về Chúa, không phải thuộc về chúng ta. Cánh đồng truyền giáo còn bao la, mùa gặt thì trúng song con gặt còn ít, hãy nỗ lực làm con gặt cho Chúa để cùng nhau góp phần mở rộng Nước Chúa trên đất.

Bạn đang làm con gặt cho Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con không khoe mình khi làm chứng thành công, và cũng không nản lòng khi thất bại, nhưng cứ hết lòng thực thi đại mệnh lệnh Chúa truyền “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người.”

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top