Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016

E-xơ-ra 7:27-28
Đức Chúa Trời của Tổ Phụ Chúng Tôi

“E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe chiếu chỉ, Thầy Tế lễ E-xơ-ra đã chúc tụng Chúa về những điều gì? Ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và ông bắt đầu hành động ra sao? Làm thế nào để có thể chu toàn trọng trách Chúa giao?

Hai câu cuối của chương 7 là lời cầu nguyện chúc tụng của Thầy Tế lễ E-xơ-ra sau khi nghe chiếu chỉ của vua. Trước hết, ông chúc tụng “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi.” Dù hoàn cảnh có đổi thay, dù thế hệ này qua đi và thế hệ khác tiếp nối, dù dân Chúa bị lưu đày rồi lại được trở về, dù Đền Thờ và vách thành Giê-ru-sa-lem sập xuống rồi được xây dựng lại v.v… thì Đức Chúa Trời vẫn không hề thay đổi, Ngài vẫn là “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi,” Đấng cao cả, quyền năng, Đấng tể trị cả hoàn vũ, tể trị các vua và quần thần. “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi” đã cảm động lòng Vua Ạt-ta-xét-xe và các quan trong triều đình, Ngài giục giã lòng họ để mọi sự xảy ra cách diệu kỳ hầu cho ông E-xơ-ra và dân Chúa có thể quay về Giê-ru-sa-lem mà tô điểm cho Đền Thờ của Đức Giê-hô-va thật tốt đẹp (câu 27). Đồng thời, ông E-xơ-ra cũng chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Đức Chúa Trời của tổ phụ ông còn khiến cho ông được ơn trước mặt vua và các quan chức cao cấp của vua, nên chiếu chỉ ban ra với nội dung hết sức thuận lợi, giúp ông có đủ điều kiện pháp lý và tiền bạc dồi dào cho chuyến hồi hương lần thứ hai này. Khi ông nhận biết mọi việc Vua Ạt-ta-xét-xe làm là do bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời tể trị, thì ông cũng nhận biết Đức Chúa Trời ở cùng ông và phù trợ ông. Do đó, ông vô cùng phấn khởi và can đảm, bắt tay ngay vào việc kêu gọi những trưởng tộc Ít-ra-ên để họ cùng hồi hương với ông.

Để có đủ năng lực chu toàn trọng trách Chúa giao, điều quan trọng là chúng ta phải nhìn biết sự tể trị của Chúa, Đấng có thể cảm lòng vua quan, Đấng nắm quyền điều khiển mọi sự xảy ra trên đời sống con dân Chúa, Đấng sắm sẵn mọi nhu cầu để chúng ta có thể hoàn thành công việc Ngài giao. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta không hề thay đổi, Ngài đã phù trợ cho Thầy Tế lễ E-xơ-ra ngày trước thể nào, thì nay Ngài cũng sẽ phù trợ cho mỗi chúng ta và Hội Thánh Ngài thể ấy. Hãy đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài và mạnh mẽ đứng dậy, bắt tay vào công việc Chúa giao ngay hôm nay.

Bạn có lo sợ, chần chừ hay thoái thác công việc Chúa giao không? Bài học này khích lệ bạn điều gì?

Lạy Chúa, có khi vì con yếu đức tin nên cứ thoái thác công việc Chúa giao. Xin cho con ngước mắt lên cao để thấy Đức Chúa Trời của con đang tể trị cả hoàn vũ hầu cho con được sức mạnh thiên thượng, đứng lên và bắt tay phục vụ Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top