Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016

Phi-líp 2:25-30
Ông Ép-ba-phô-đích

“Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26b)

Cây hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông Ép-ba-phô-đích lo lắng việc gì? Lý do nào ông bị bệnh nặng đến gần chết? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Hội Thánh Phi-líp đối xử với ông Ép-ba-phô-đích ra sao? Ông Ép-ba-phô-đích nêu những gương tốt nào?

Ông Ép-ba-phô-đích là thành viên của Hội Thánh Phi-líp, xứ Ma-xê-đoan, là Hội Thánh do Sứ đồ Phao-lô thành lập trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông (Công Vụ 16). Hội Thánh Phi-líp cử ông Ép-ba-phô-đích mang quà đến La Mã để trợ giúp cho Sứ đồ Phao-lô (4:18) đang bị ở tù vì Danh Chúa (1:13). Sứ đồ Phao-lô viết thư này để cảm ơn Hội Thánh và nhờ ông Ép-ba-phô-đích mang về (2:28).

Trong thư, Sứ đồ Phao-lô rất đề cao ông Ép-ba-phô-đích, gọi ông là anh em, bạn cùng làm việc, chiến hữu trong chiến trận tâm linh, ủy viên của Hội Thánh và là người phục vụ cho những nhu cầu của sứ đồ (câu 25). Qua phân đoạn này, chúng ta thấy ông

Ép-ba-phô-đích có nhiều đức tính cao đẹp như Lời Chúa dạy. Trước hết ông phản ảnh tính khiêm nhường, chẳng những ông mang quà (có thể là tiền) từ Hội Thánh đến tặng ông Phao-lô mà chính bản thân ông, trong thời gian ở La Mã, cũng vui lòng làm người giúp việc cho vị sứ đồ đang ở tù. Thứ đến, ông là người dấn thân, tận tình phục vụ, vì công việc Chúa mà mắc bệnh suýt chết (câu 27, 30). Hơn nữa, ông quan tâm đến người khác hơn là chính bản thân ông. Ông lo lắng cho các tín hữu tại

Phi-líp vì họ đã biết tin về cơn bệnh nặng của ông! Vì những đức tính trên của ông Ép-ba-phô-đích, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp tiếp đón vị ủy viên của Hội Thánh cách vui mừng và tôn kính.

Tên Ép-ba-phô-đích chỉ được đề cập đến trong Thư Phi-líp, nhưng ông cho chúng ta những gương sáng: (1) Phục vụ cách khiêm nhường, sẵn sàng đứng phía sau trợ giúp cho những đầy tớ Chúa trong công việc nhà Ngài (Giăng 3:30); (2) phục vụ Chúa cách tận tình, hết lòng (Cô-lô-se 3:23); (3) thành thật quan tâm đến người khác, đến lợi ích của họ (Phi-líp 2:4).

Lạy Cha yêu thương, xin giúp con theo gương ông Ép-ba-phô-đích biết phục vụ Chúa cách khiêm nhường, tận tâm, và thật sự quan tâm đến người khác.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top