Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016

Công Vụ 9:1-19
Người Được Chúa Dùng (1)

“Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Ít-ra-ên; Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (câu 15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách để làm gì (câu 1-2)? Theo bạn, tại sao ông Sau-lơ có hành động này (câu 4-5)? Chúa Giê-xu đã giúp ông Sau-lơ thế nào (câu 8-9)? Ông làm gì trong suốt thời gian này (câu 11-12)? Chúa kêu gọi ông làm điều gì (câu 15-16)? Từ đây, bạn nhận ra điều kiện nào để một người có thể được Chúa dùng?

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện quy đạo của ông Sau-lơ. Lần đầu tiên ông Sau-lơ được Kinh Thánh đề cập đến là khi ông có mặt trong cuộc hành quyết ông Ê-tiên. Và trong câu chuyện hôm nay, ông Sau-lơ tiếp tục tìm kiếm các tín hữu của Chúa Giê-xu tại Đa-mách và bức hại họ (câu 1-2). Vì sao ông Sau-lơ lại cuồng nhiệt trong việc bức hại và tàn diệt Hội Thánh của Chúa? Câu 4-5 cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng: Vì ông không thật sự biết Chúa Giê-xu là ai!

Ông Sau-lơ có thể biết rõ ràng Cựu Ước, biết luật pháp, biết hệ thống lễ nghi tôn giáo nhưng ông lại không biết Chúa. Đó là tình trạng mà Chúa Giê-xu đã quở trách người Giu-đa: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39).

Cũng như bao nhiêu người Giu-đa cùng thời với mình, ông Sau-lơ đọc Kinh Thánh nhưng lại không nghe tiếng Chúa. Ông chỉ nghe tiếng nói của truyền thống tôn giáo, của lý trí và sự hiểu biết của chính ông. Ông đã nhiệt thành làm theo tiếng nói của con người nhưng bỏ qua Lời truyền phán của Chúa Giê-xu.

Đó là lý do mà bởi tình yêu thương và ân sủng Chúa Giê-xu đã chặn ông Sau-lơ lại trên con đường lầm lạc. Ngài bịt mắt ông lại để cho ông ba ngày “chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống” (câu 9), và đó là thời gian mà ông phải làm một việc duy nhất đó là lắng nghe Chúa phán với ông “mọi điều phải làm” (câu 6b).

Ông Sau-lơ đã vâng lời Chúa. Ông đã yên lặng và dành thì giờ để cầu nguyện (câu 11b), và trong thì giờ mầu nhiệm này ông đã lắng nghe Chúa và đã “thấy” những sự bày tỏ từ Chúa (câu 12a). Trước đây, dù sáng mắt, nhưng ông Sau-lơ lại là người mù lòa vì ông đã để truyền thống, sự khôn ngoan của con người, sự kiêu ngạo bịt mắt mình. Bây giờ khi ông không thấy gì thì chính Chúa đã dùng Lời Ngài để mở mắt ông, để ông nhìn biết Chúa là ai, sứ mệnh cuộc đời ông là gì, và kể cả những thử thách đang chờ đợi ông sẽ ra sao (câu 15-16). Chính sự lắng nghe tiếng Chúa, tấm lòng khiêm nhường, hạ mình đã biến đổi một “Sau-lơ tôn giáo” trở thành một Phao-lô, vị sứ đồ vĩ đại cho Dân Ngoại.

Hôm nay, khi đang đọc bài học này, điều đó có thể cho biết bạn là một tín hữu khá “sốt sắng,” có thể là một tín hữu siêng năng làm công việc Chúa! Nhưng hãy dừng lại một chút để tự hỏi mình: Bạn có thật sự biết Chúa Giê-xu không? Những điều bạn đang làm có phải là những điều Chúa muốn không?

Lạy Chúa, xin mở mắt con, để con có thể nhìn biết Ngài và lắng nghe ý muốn Ngài. A-men.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top