Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016

Gióp 1:1; 13:5
Tại Sao Người Lành Gặp Khổ Nạn?

“Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa để cho người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Bạn có kinh nghiệm nào về việc Chúa thử rèn bạn? Bạn đã đọc trọn sách Gióp mấy lần? Bạn cảm nhận gì khi đọc sách Gióp?

Tại sao người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Tại sao Chúa là Đấng thánh khiết, công bằng, yêu thương mà Ngài để cho người làm ác dường như thường gặp điều may, còn người làm lành thì thường gặp nhiều tai họa? Đây là thắc mắc của nhiều con dân Chúa từ xưa đến nay. Sách Gióp sẽ trả lời và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của những thử thách trong cuộc đời. Bắt đầu từ tháng 11, Sống Với Thánh Kinh mời bạn cùng suy niệm sách Gióp trong mỗi Chúa Nhật để thấy Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, đồng thời cũng thấy được Chúa có mục đích khi thử rèn con cái Ngài.

Động từ quan trọng trong sách Gióp là “thử.” Chúa thử ông Gióp là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Chúa và lánh xa điều ác (Gióp 1:1). Chúa cũng dùng những sự thử thách và thống khổ để thử rèn, dạy dỗ, và đào luyện con dân Ngài. Có lực sĩ nào muốn thắng giải mà không rèn luyện chăng? Vàng ròng quý giá phải trải qua lửa nóng thể nào thì con dân Chúa cũng phải chịu tôi luyện thể ấy để được tinh ròng. Ông Gióp đã trải nghiệm sự rèn luyện của Chúa khi ông viết: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng” (Gióp 23:10). Sự thử thách quá lớn đến với ông Gióp: Của cải bị tước đoạt, con cái bị cất đi, bạn bè xa lánh, ngay cả người vợ cũng khinh dể ông. Nhưng lòng tin của ông nơi Chúa không hề thay đổi. Ông đã vượt qua sự thử rèn, giữ vững lòng tin tuyệt đối nơi Chúa: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Ông Gióp biết con đường mình đi là con đường hẹp, con đường người ác là con đường rộng. Ông chứng minh cho bạn ông thấy rằng người ác thường được hưng thịnh trên thế gian (Gióp 24), nhưng cuối con đường hẹp là sự sống đời đời và cuối con đường rộng là sự diệt vong. Trong phân đoạn cuối cùng của sách Gióp, ông Gióp ca ngợi Chúa vì Ngài ban cho ông thịnh vượng hơn trước. Chúa luôn là Đấng công bằng, yêu thương.

Trước giả Gia-cơ viết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ 1:2-4). Bạn có chấp nhận sự thử rèn để trở nên trọn lành không?

Lạy Chúa, xin giúp con vượt qua những sự khó khăn thử thách trong cuộc đời của con. Xin cho con thấy được mục đích hành trình trên đất của con và cho con luôn giữ vững niềm tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top