Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016

Lu-ca 22:39-46
Vâng Phục Cho Đến Chết

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung lời cầu nguyện của Chúa là gì? Tại sao có thiên sứ hiện ra? Mồ hôi của Chúa như giọt máu lớn bày tỏ tâm trạng của Chúa ra sao? Lời Chúa phán ở câu 40 và lặp lại ở câu 46 dạy dỗ bạn bài học quan trọng nào?

Chúa Giê-xu thường có thói quen vào vườn Ghết-sê-ma-nê, trên núi Ô-li-ve, vùng ngoại ô của thành Giê-ru-sa-lem để yên tĩnh cầu nguyện (câu 39). Y sĩ Lu-ca mô tả thời điểm Chúa Giê-xu chịu sự cám dỗ nặng nề nhất trong chức vụ của Ngài. Đây là trận chiến thuộc linh rất khốc liệt. Ngài bày tỏ cho các môn đệ rằng Ngài hết sức buồn bực, cần sự hiện diện nâng đỡ của họ (Ma-thi-ơ 26:38). Thông thường người Do Thái đứng cầu nguyện, ở đây Chúa quỳ gối, sấp mặt xuống đất mà khẩn thiết cầu xin rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn xin cất chén này khỏi tôi! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi!” (Lu-ca 22:42). Lời khẩn cầu này được lặp lại hai lần nữa (Ma-thi-ơ 26:44). Trong cơn rất đau thương, Y sĩ Lu-ca mô tả mồ hôi của Ngài như những giọt máu lớn rơi xuống đất! Một thiên sứ đến để thêm sức cho Ngài.

“Chén” mà Chúa Giê-xu, về phương diện nhân tính, Ngài không muốn uống là sự thịnh nộ của Đức Chúa Cha trên tội lỗi (Ê-sai 51:17). Khi chấp nhận chết trên thập giá, Chúa Giê-xu phải mang tội lỗi của toàn nhân loại (Ê-sai 53:5-6), chịu sự trừng phạt, rủa sả thay cho tội nhân (Ga-la-ti 3:13), và bị Đức Chúa Cha lìa bỏ (Ma-thi-ơ 27:46). Chính vì gớm ghiếc tội lỗi và không muốn bị Đức Chúa Cha lìa bỏ nên Chúa Giê-xu khẩn thiết cầu xin Cha Ngài, nếu có thể được, dùng phương cách khác trong sự cứu rỗi nhân loại. Ngài không hề tỏ ra sợ hãi sự đau đớn của thân xác hay sự chết (Ma-thi-ơ 16:21-23). Sự chết thế cho tội nhân của Ngài như chiên con không tì vít là con đường duy nhất, không có phương cách nào khác (Giăng 14:6) nên Chúa Giê-xu vui lòng vâng phục Đức Chúa Cha, tự nguyện uống chén thịnh nộ, chết trên thập tự giá.

Sự kiện trong vườn Ghết-sê-ma-nê cho chúng ta những bài học như sau: (1) Trong sự thử thách, chúng ta cần cầu nguyện trình nan đề cho Chúa, có lúc Chúa mở đường cho ra khỏi, có lúc Ngài thêm sức chịu đựng; (2) luôn tìm hiểu và quyết tâm vâng phục ý Chúa, vì biết rằng ý Ngài luôn luôn là tốt lành cho chính chúng ta.

 

Tạ ơn Cha Thiên Thượng vì sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu khiến con được tha thứ mọi tội lỗi và được trở nên con cái của Ngài.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 21.

 

 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

 

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top