Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33
Cơ Đốc Nhân và Halloween

“Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” 

(Ê-phê-sô 5:10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về lễ hội Halloween? Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Tại sao?

Halloween là lễ hội vinh danh cô hồn các đảng, ma quỷ, và người chết. Trong đêm 31/10, người ta hóa trang thành những hình thù ma quái, mặc đồ quỷ sứ, đeo mặt nạ kỳ dị, rùng rợn, tập trung ở các tụ điểm để hù dọa nhau. Mọi người ăn bánh có hình thù ngón tay, đầu lâu, não quỷ… Thức uống có màu đỏ như máu tươi. Khi nhìn một nhóm người vui chơi Halloween, chúng ta có cảm tưởng như những nhân vật quậy phá vừa thoát ra từ địa ngục theo trí tưởng tưởng của con người.

Câu hỏi đặt ra là Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Hãy tìm câu trả lời trên nền tảng Kinh Thánh. Phúc Âm Giăng 17:15-17, Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật.” Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời; hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (I Cô-rinh-tô 10:31-33).

Chúa đặt chúng ta ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian và cần giữ mình khỏi bị ảnh hưởng của điều ác. Do đó, lời nói, việc làm, vui chơi… tất cả đều phải nhằm mục đích vinh Danh Chúa và đem lại ích lợi cho mọi người để họ được cứu. Nếu chúng ta quyết sống theo Lời Chúa dạy thì câu trả lời cho câu hỏi “có nên tham gia lễ hội Halloween không” đã quá hiển nhiên. Nếu có ai cho rằng tham gia thì đâu có sao, chỉ là vui chơi và để khỏi bị bạn bè nói mình không hòa đồng, sẽ khó sống… thì những ai đó cũng cần suy ngẫm I Cô-rinh-tô 10:23-24: “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác.” Đức Chúa Trời ban cho con người được tự do vì Ngài không tạo dựng chúng ta như một người máy, tuy nhiên Ngài ban cho chúng ta trí khôn để phân biệt điều đúng, điều sai, điều nên làm, không nên làm. Chúng ta được quyền làm bất cứ điều gì, nhưng nếu điều đó không có ích lợi và làm gương xấu cho người khác thì liệu có nên chăng? Cuộc sống mà chỉ biết chăm về lợi ích của mình, chẳng quan tâm đến lợi ích của người khác, chắc chắn đó không phải là cuộc sống của một Cơ Đốc nhân chân chính.

Bạn có tham gia lễ hội Halloween không?

Lạy Chúa, xin cho con không dự vào công việc vô ích của sự tối tăm nhưng quyết sống hài lòng Chúa, nêu gương tốt để qua con nhiều người được cứu.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top