Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016

 

I Cô-rinh-tô 1:1
Theo Ý Đức Chúa Trời

“Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về trước giả thư I Cô-rinh-tô? Lý do nào khiến ông viết bức thư này? Lời đầu thư cho chúng ta nhận biết sứ mệnh phục vụ Chúa quan trọng ra sao?

Người Hy Lạp thường bắt đầu bức thư bằng tên của người viết thư. Vì thế, chúng ta biết ông Phao-lô chính là trước giả của bức thư này vì ông đã nêu tên mình đầu câu 1: “Phao-lô” hay “Tôi là Phao-lô.” Phi-líp 3:4-14 cho chúng ta khá nhiều chi tiết về ông. Hội Thánh Cô-rinh-tô được thành hình từ kết quả truyền giáo của ông Phao-lô. Ông từng lưu lại tại đây 18 tháng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của mình (Công Vụ 18:1-18), vì thế ông biết rõ tình hình tại Hội Thánh này. Đây là một Hội Thánh có nhiều ân tứ song lại thiếu tình yêu thương (I Cô-rinh-tô chương 12-13) nên thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề gây chia rẽ nội bộ trong các tín hữu. Vì vậy, ông viết bức thư này với mong muốn sửa lại nhiều sai trật đang tồn đọng trong Hội Thánh.

Trong phần mở đầu bức thư, ông xưng tên và chức vụ sứ đồ của mình để xác định thẩm quyền về những điều ông sẽ đề cập trong thư. Và ông khẳng định rõ ràng chức vụ ông đang đảm nhận không phải do tự xưng hay tham vọng của ông, hoặc do một cá nhân nào phong chức cho ông, bèn là “theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 1). Ông Phao-lô đã xác nhận một điều vô cùng quan trọng, chính Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi và ban cho ông chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô đã noi gương vâng phục của Chúa Giê-xu, Ngài công bố: “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38). Lời đầu thư I Cô-rinh-tô giúp chúng ta nhận biết sứ mệnh phục vụ Chúa có giá trị. Người phục vụ Chúa hoàn toàn đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời, nhận biết rõ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi, và cùng với anh chị em phục vụ Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Khát khao phục vụ Chúa là một điều hết sức cao đẹp và cần có trong mỗi cá nhân đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng, chúng ta không phải phục vụ Chúa theo điều chúng ta ưa thích, hoặc theo điều chúng ta mong muốn. Có khi chúng ta thấy công tác của người khác thì ước ao được giống như thế, và tự đặt điều kiện tôi muốn làm việc này, việc kia để phục vụ Chúa. Điều quan trọng là mỗi người cần tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, qua đó, chúng ta mới có thể phục vụ Chúa tốt được.

Bạn có dành thời gian yên lặng và cầu nguyện để biết điều Chúa muốn bạn làm cho Ngài không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con nhận biết ý muốn của Ngài dành cho con, và cho con có tấm lòng vâng phục trọn vẹn để luôn luôn vâng theo ý muốn của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top