Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016

Công Vụ 17:10-15
Học Kinh Thánh Mỗi Ngày

“Họ… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (câu 11b BTT).

“Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (câu 11b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc hai ông Phao-lô và Si-la lại vào nhà hội ngay khi đến Bê-rê cho bạn những suy nghĩ gì về người truyền giáo? Người Do Thái tại Bê-rê tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Giê-xu dựa trên chuẩn mực nào? Bạn nhận biết tầm quan trọng của việc học Kinh Thánh mỗi ngày như thế nào?

Ngay trong đêm bị những người Do Thái lùng bắt ở Tê-sa-lô-ni-ca, hai ông Phao-lô và Si-la được anh em đưa đi trốn vượt đoạn đường 80 dặm đến thành Bê-rê. Vừa tới Bê-rê, hai ông lại vào nhà hội Do Thái để rao giảng Phúc Âm. Mặc dù được kêu gọi để truyền giảng cho người ngoại bang, dù bị người Do Thái bức hại nhiều lần, nhưng hai ông Phao-lô và Si-la đã không bỏ một cơ hội nào để làm chứng về Chúa Giê-xu cho những người đồng hương Do Thái. Hai ông tin rằng sẽ có những người suy xét Kinh Thánh kỹ lưỡng, nhận ra chân lý và quy đạo. Việc một người tin Chúa là quyết định của cá nhân bởi sự cảm thúc của Chúa Thánh Linh qua việc nghe Phúc Âm. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng ai đó là người sẽ không tin Chúa nên mình không làm chứng về Chúa cho họ.

Cảm tạ Chúa vì những người Do Thái ở Bê-rê có tinh thần cởi mở, nhiệt thành tiếp nhận Phúc Âm (câu 11). Tuy vậy, họ không phải là những người hời hợt, tiếp nhận mọi sự dạy dỗ của bất kỳ người nào cách dễ dàng. Họ sàng lọc thông tin qua chuẩn mực Kinh Thánh. “Ngày nào họ cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xem xét lời giảng có đúng không” (câu 11). Chúng ta lưu ý, họ nghiên cứu, học hỏi Kinh Thánh cẩn thận từng ngày. Đây là điều đáng cho chúng ta học hỏi. Kinh Thánh là kim chỉ nam cho một cuộc sống sung mãn trong đời này, dẫn lối để chúng ta đi đến sự sống đời đời trong đời sau. Việc học Kinh Thánh mỗi ngày giúp chúng ta nhận biết con đường cứu rỗi, tìm thấy những nguyên tắc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chúa và với người. Kinh Thánh còn dạy chúng ta cách giải quyết những nan đề trong cuộc sống, ngay cả cách đối xử với người thù nghịch mình. Kinh Thánh cũng cảnh báo vào thời kỳ cuối: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24). Chính Lời Chúa giúp chúng ta phát hiện những giáo điều sai trật để bảo vệ chính mình khỏi tà giáo.

Nhận biết tầm quan trọng của việc học Kinh Thánh mỗi ngày, bạn thiết lập giờ tĩnh nguyện cá nhân ra sao?

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Lời Ngài như nai cái thèm khát khe nước. Xin cho con nhận thức tầm quan trọng của Lời Chúa và mỗi ngày ưu tiên cho việc học Kinh Thánh giữa cuộc sống làm ăn bận rộn hiện tại.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top