Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016

Thi Thiên 150:1-6
Hãy Ca Ngợi Đức Giê-hô-va

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6).

Câu hỏi suy ngẫm: “Nơi thánh” nghĩa là gì? Nêu lý do và phương tiện ca ngợi Chúa. Hãy kể vài việc quyền năng Chúa đã thực hiện trên bạn, gia đình hay Hội Thánh bạn?

Trọn bộ Thi Thiên được kết thúc với lời kêu gọi mọi sinh vật sống hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va: “Mọi sinh vật có hơi thở, Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6 BTTHĐ).

Từ “ngợi khen” hay “ca ngợi, chúc tụng” được lặp lại 10 lần trong bài thơ ngắn này nhấn mạnh mục đích sống của con dân Chúa là để ca ngợi, chúc tụng duy nhất Đức Giê-hô-va.

“Nơi thánh” trong câu 1 không những chỉ về Đền Tạm hoặc Đền Thờ của người Do Thái được biệt riêng làm nơi thờ phượng Chúa nhưng còn mang ý nghĩa là nơi không có tội lỗi. Hội Thánh đầu tiên nhóm lại trong Đền Thờ, nhà riêng, và cả trong nhà hội. Ngày nay, nhiều con dân Chúa có khi nhóm lại với nhau ngoài công viên, bãi biển, hay sân vận động. Chúa ở khắp mọi nơi, khi chúng ta hướng lòng mình lên Chúa, thờ phượng Ngài thì Chúa ngự giữa chúng ta. Như vậy, có thể nói nơi thánh là nơi có Chúa ngự cùng.

Lý do con dân Chúa ca ngợi Ngài vì “các việc quyền năng”“sự oai nghi cả thể” của Ngài (câu 2). Làm sao có thể kể hết những việc lạ lùng Chúa đã làm. Người Do Thái ngày trước đã trải nghiệm sự giải thoát lạ lùng của Chúa, giúp họ ra khỏi ách nô lệ của dân ngoại bang. Con dân Chúa ngày nay đều đã trải nghiệm quyền năng của Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh qua bao phép lạ trong cuộc sống theo Chúa. Chúa đã bày tỏ bản tính thánh thiện, yêu thương, và nhân từ của Ngài mà trước giả gọi là “sự oai nghi cả thể của Ngài.” Chúng ta không biết hết, đếm hết những ân lành Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Đây là lý do vì sao con dân Chúa phải tôn ngợi Ngài suốt đời.

Con dân Chúa có thể sử dụng nhiều hình thức và phương tiện để ca ngợi Chúa. Trước giả liệt kê những nhạc cụ sử dụng trong Đền Thờ ngày trước như kèn, đàn sắt, trống cơm, nhạc khí bằng dây, sáo, chập chỏa, mã la (câu 5-6). Dù sử dụng một nhạc cụ hoặc không có nhạc cụ nào, dù dùng vũ điệu và lời ca tiếng hát hoặc yên lặng trang nghiêm,… tất cả đều phải hướng về cùng một mục đích tối hậu là ca ngợi Thiên Chúa với trọn tấm lòng.

“Phàm vật chi thở” đều phải ca ngợi Đức Giê-hô-va. Chúng ta cần phải ca ngợi Chúa từ tấm lòng yêu kính Chúa, cần phải sống với Chúa để kinh nghiệm về những điều Chúa làm cho mình. Hãy dùng những khả năng, phương tiện Chúa cho mà dâng lòng mình lên cho Chúa để ca ngợi, chúc tụng Ngài. Ha-lê-lu-gia!

Bạn sử dụng những ân tứ và phương tiện Chúa cho để ca ngợi Ngài như thế nào?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những ân sủng lớn lao Ngài ban cho con. Xin giúp con biết dùng những ân tứ, phương tiện Chúa cho để phục vụ Chúa và ca ngợi Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top