Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016

Giê-rê-mi 2:10-12
Đổi Vinh Quang Lấy Vật Vô Ích!

“Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:22-23).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai địa danh Kít-tim và Kê-đa được nêu ra để nhắc dân Chúa điều gì? Đức Chúa Trời đã đánh giá thế nào về cách suy nghĩ của dân Ngài? Trong những trường hợp nào bạn “đổi vinh hiển lấy vật vô ích” giống tuyển dân ngày trước?

Hai địa danh ngoại bang được nhắc đến trong phân đoạn này là Kít-tim và Kê-đa. Kít-tim tiêu biểu cho các nước và khu vực phía Tây, còn Kê-đa đại diện cho các nước và những vùng phía Đông. Đây là những nước thờ tà thần và họ sống chung quanh dân tộc Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời bảo dân Ngài hãy xem xét kỹ các Dân Ngoại kia, họ vẫn trung thành với thần của họ, dù đó chỉ là những thần tượng hư không, giả dối. Thường thì con người luôn mong muốn thực hiện những cuộc trao đổi để tìm lợi nhiều hơn về cho mình, hoặc chí ít thì cũng ngang bằng giá trị trao đổi. Thế nhưng, người Ít-ra-ên đang hưởng phước khi thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất của họ, thì họ lại bất trung cùng Ngài, không muốn tiếp tục thờ phượng Chân Thần mà chuyển sang thờ thần tượng hư không. Từ Kít-tim đến Kê-đa, từ Tây sang Đông, chẳng có nước nào thay đổi thần mình cả. Vậy mà dân Chúa đã đổi vinh quang để lấy những điều vô ích. Đối với Đức Chúa Trời đây là một hành động không thể chấp nhận được, bày tỏ một tấm lòng vô ơn, kém hiểu biết và là điều kinh tởm đáng chịu hình phạt. Bởi thế, Đức Chúa Trời kêu gọi các tầng trời hãy nhìn xem và lấy làm gớm ghê về hành động vô ơn của Ít-ra-ên.

Có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đổi sự thờ phượng Đức Chúa Trời Chân Thần để thờ phượng thần tượng hư không. Song trong cuộc sống, đã không ít lần và bằng nhiều cách khác nhau chúng ta đã có những hành động trái với chân lý. Chúng ta đổi phước hạnh khi thờ phượng Đức Chúa Trời để lấy sự nhọc nhằn, vất vả trong công việc trọn cả ngày Chúa Nhật. Chúng ta chọn đeo đuổi tiền của, vật chất sẽ qua đi thay vì phần thưởng có giá trị đời đời khi phục vụ Chúa. Chúng ta chọn sống theo tinh thần thế gian để vui lòng mọi người thay vì nếp sống thánh khiết để hài lòng Chúa. Và còn rất nhiều trường hợp tương tự như thế, thay vì quyết định để được ích lợi đời đời, chúng ta lại quyết định chọn những điều chỉ có giá trị tạm thời, chóng qua. Xin Chúa cho chúng ta cẩn thận nhìn lại những quyết định chọn lựa của mình.

Bạn có đánh đổi những giá trị đời đời để lấy những điều hư không, vô ích không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con sự sáng của Ngài trong mọi quyết định chọn lựa của con và xin cho con luôn trung thành thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top