Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016

Giăng 10:31-38
Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin

“…nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (Giăng 8:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói “những việc của Cha Ta” là những việc nào? Chúa muốn người Giu-đa tin điều gì? Sự kiện Chúa kiên trì giải thích cho bạn bài học nào về Chúa? Bạn cần làm gì để có thể tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Sau khi dùng Thi Thiên 82 để giải thích rằng Chúa không phạm thượng và khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nói thêm với những người Giu-đa đang muốn ném đá Ngài trong câu 37-38 rằng: Ta đã dùng luật pháp để chứng minh cho các ngươi thấy Ta không phạm thượng, nhưng nếu các ngươi chưa chịu thuyết phục bởi lời nói của Ta đi nữa thì cũng hãy tin những việc Ta đã làm. Nếu các ngươi nhất mực chống đối những lời Ta tuyên bố “Ta với Cha là một”“Ta là Con Đức Chúa Trời,” thì các ngươi hãy nhìn những việc Ta đã làm. Đó là những việc quyền năng kỳ diệu của Cha mà nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì chẳng một ai có thể làm được; và đó là những việc lạ lùng được thực hiện bởi lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, như việc chữa lành cho người khiếm thị bẩm sinh mà các ngươi mới chứng kiến chẳng hạn, từ đó các ngươi có thể tin rằng Ta với Cha là một, Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha; và các ngươi biết Ta không hề lộng ngôn, phạm thượng khi tuyên bố Ta là Con Đức Chúa Trời.

Qua câu chuyện Chúa Giê-xu giải thích cặn kẽ cho những người muốn ném đá Ngài, đồng thời Ngài cũng mạc khải chính Ngài là Đức Chúa Trời cho họ để họ tin mà được cứu, chúng ta thấy được lòng nhân từ bao la của Chúa đối với con người tội lỗi. Người Giu-đa và giới lãnh đạo tôn giáo vô tín, cứng lòng, chống đối và tìm cách loại trừ Chúa, nhưng Ngài vẫn kiên trì làm chứng về Ngài cho họ. Ngài làm chứng không chỉ bằng lời nói, lý luận, nhưng bằng cả việc làm cặp theo. Người Giu-đa không tin Chúa là Con Đức Chúa Trời, không tin Ngài với Cha là một, không công nhận Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Dù vậy, Chúa vẫn yêu thương và kiên nhẫn với họ.

Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn kiên nhẫn với chúng ta như thế. Chúa muốn chúng ta đọc kỹ Cựu Ước để thấy hình ảnh Đấng Cứu Chuộc đã được báo trước từ ngàn xưa. Hãy đọc kỹ bốn sách Phúc Âm để tin những việc quyền năng của Cha mà Chúa Giê-xu đã làm. Hãy đọc kỹ Công Vụ Các Sứ Đồ và các Thư Tín để biết kết quả những việc Chúa đã làm sau khi Ngài thăng thiên. Hãy đọc kỹ Khải Huyền để thấy tương lai phước hạnh dành cho con dân Chúa. Hãy khiêm cung tin Lời Chúa Giê-xu phán: “Ta với Cha là một.” Chớ nghi ngờ, chớ cứng lòng song hãy tin! Bạn có tin như vậy không?

Lạy Chúa Giê-xu, con tin, xin tha tội cứng lòng của con. Xin cho con đứng vững trong đức tin nơi Ngài và giúp cho nhiều người khác tin Ngài để họ cũng được cứu nữa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top