Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016

Giăng 10:31-33
Em-ma-nu-ên

“Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa lượm đá ném Chúa? Chúa trả lời họ ra sao? Điều này cho thấy đức tin của họ thế nào? Tại sao chúng ta tin Chúa Giê-xu là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”?

Khi nghe Chúa tuyên bố “Ta với Cha là một” thì người Giu-đa lượm đá đặng ném Ngài. Căn cứ luật trong Lê-vi Ký 24:16: “Ai nói phạm đến Danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử; cả hội chúng sẽ ném đá nó,” họ kết án Chúa lộng ngôn, nói phạm đến Danh Đức Chúa Trời vì Ngài là người mà lại xưng là Đức Chúa Trời khi phán “Ta với Cha là một!”

Câu đầu tiên Chúa Giê-xu trả lời với họ là: “Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá Ta?” (câu 32). Việc lành, hay việc tốt đẹp, gần đây nhất là chữa lành người khiếm thị bẩm sinh mà họ vừa chứng kiến. Ngoài ra, Chúa đã từng chữa lành người bại, hóa bánh cho hàng ngàn người ăn… Rõ ràng đây là những việc lành từ Cha mà không người bình thường nào có thể làm được. Vậy thì sao có thể nói Chúa Giê-xu lộng ngôn hay xúc phạm Danh Đức Chúa Trời, khi Ngài làm vinh quang Danh Cha qua những việc lành? Những người Giu-đa này muốn ném đá Chúa chỉ vì lòng vô tín làm mờ mắt họ. Chúa Giê-xu vừa lên án họ là kẻ trộm, là người chăn thuê, kẻ mù và họ không phải là chiên của Chúa. Chẳng những họ không thành tâm nhìn lại mình, thấy con đường sai trật mình đang đi để ăn năn quay trở lại với Chúa mà ngược lại, họ tìm cách loại trừ Chúa để hòng che giấu tội lỗi của mình và chứng tỏ cho mọi người rằng mình đúng.

Khi chúng ta cứng lòng cứ sống trong tình trạng vô tín thì chúng ta không bao giờ thấy được sai trật của mình. Nếu người khác chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi thì lại tự ái không muốn nghe mà còn tìm mọi cách loại trừ người vạch trần tội lỗi của mình nữa. Những người sống như vậy không bao giờ hạ mình ăn năn tội lỗi mình đã phạm, vì lòng vô tín nên chỉ muốn trả thù người chỉ ra những sai trật của mình! Đức tin thật là nghe tiếng Chúa, từ bỏ con đường sai trật mình đang đi và bước đi theo Đấng Chăn Hiền Lành, vì Ngài là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Lời thiên sứ báo tin cho ông Giô-sép: “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23) đã khẳng định ngay từ khi Chúa chưa vào đời rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giê-xu cũng tuyên bố: “Ta với Cha là một.” Bạn tin Chúa Giê-xu là ai và thể hiện niềm tin như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở cùng con. Xin cất khỏi lòng vô tín trong con để con khiêm cung ăn năn tội lỗi mình, hết lòng tôn thờ và bước đi theo Chúa mỗi ngày.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top