Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016

Thi Thiên 149:1-6
Hội Chúng Thờ Phượng Chúa

“Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài” (Thi Thiên 149:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta thờ phượng Chúa một mình hay chỉ với gia đình mình có đủ không? Trọng tâm của sự thờ phượng là gì, vì sao? Bạn áp dụng bài học này ra sao?

Thi Thiên 149 mở đầu với lời kêu gọi tất cả hội chúng ca ngợi Đức Giê-hô-va. Sự thờ phượng này không phải là thờ phượng cá nhân riêng tư với Chúa, nhưng mọi người cùng nhau tôn vinh Chúa. Sự thờ phượng được tổ chức trong “hội các thánh” hay Đền Thờ của Chúa. Cơ Đốc nhân ngày nay cần có giờ thờ phượng Chúa riêng tư (câu 5-6) nhưng không được bỏ qua giờ thờ phượng chung với “hội các thánh Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:25). Chúng ta là các chi thể của một thân thể trong Chúa Cứu Thế, nên chúng ta phải thuộc về nhau. Vì vậy, cùng nhau thờ phượng Chúa là điều Đức Chúa Trời vui lòng.

Trọng tâm của sự thờ phượng phải là “Tôn Ngợi Chúa.” Hai mệnh đề song song và đồng nghĩa với nhau trong câu 2: “Ít-ra-ên… con cái Si-ôn”“Đấng dựng nên… Vua mình” bày tỏ Chúa là Đấng dựng nên và cai trị con dân Ngài. Si-ôn chỉ về thành Đa-vít hay chỉ về ngọn đồi mà Đền Thờ của Chúa tọa lạc. Chữ “Vua” ở đây được viết hoa chỉ về Đức Chúa Trời là Đấng cai trị trên dân tộc Ít-ra-ên. Như vậy trọng tâm của người Ít-ra-ên hay con cái Si-ôn trong sự thờ phượng chính là Đức Chúa Trời.

Hội Thánh Chúa ngày nay cũng vậy, mọi hoạt động trong Hội Thánh đều phải hướng về sự thờ phượng, tôn vinh, chúc tụng Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Hình thức thờ phượng Chúa phải quy vinh quang Danh Chúa. Cụm từ “bài ca mới” ở đây không phải nói đến hình thức hay âm nhạc khác với bài ca cũ, nhưng bài ca mới phải đến từ tấm lòng đổi mới, có sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, và mối tương quan với Chúa sâu đậm hơn. Các hình thức thờ phượng như hát xướng, nhảy múa, sử dụng trống, đàn cầm đều phải hướng về mục đích tôn vinh Chúa. Tất cả những lời ca, tiếng hát, điệu múa, tiếng trống kèn không được sử dụng với mục đích tôn vinh cá nhân hoặc làm vui thích người nghe hoặc dùng để kích động hội chúng, mà quan trọng là phải hướng về Chúa và làm hài lòng Chúa. Mọi hình thức ca ngợi Chúa phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và khiêm nhường vì Chúa vui lòng và yêu mến người khiêm nhường (câu 4).

Bạn có vui mừng cùng với anh chị em trong Hội Thánh thờ phượng Chúa không? Trọng tâm của sự thờ phượng của bạn thật sự đặt nơi Chúa chưa? Xin Chúa cho đời sống tâm linh chúng ta trưởng thành trong Chúa luôn luôn.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa là Đấng tạo dựng nên con và cai trị đời sống con. Xin giúp con biết ơn Chúa, cùng với Hội Thánh thờ phượng Chúa và ca ngợi Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top