Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016

E-xơ-ra 7:19-24
Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần thứ hai của chiếu chỉ có những điều gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe rất hào phóng cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho ông E-xơ-ra và dân Chúa như vậy? Chúng ta học được điều gì về sự tể trị cùng sự ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng cho con dân Ngài?

Phần hai của chiếu chỉ (7:19-24), Vua Ạt-ta-xét-xe trao trả các khí dụng dùng vào việc thờ phượng trong Đền Thờ sau bảy mươi năm bị tịch thu và lưu giữ trong kho, và yêu cầu hãy đem về đặt trong Đền Thờ trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Vua cũng ra lệnh cho quan cai kho bên kia sông Ơ-phơ-rát phải cung cấp mọi thứ Thấy Tế lễ E-xơ-ra yêu cầu. Vua lại còn ra lệnh miễn thuế cho các thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người phục vụ trong Đền Thờ. Qua câu 23, chúng ta biết động cơ khiến vua có những mệnh lệnh hết sức thuận lợi cho dân Chúa như vậy là vì “Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về Đền Thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua, và trên các vương tử chăng.” Vua Ạt-ta-xét-xe muốn làm vui lòng các thần được tôn thờ trong xứ mình nên đã tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho người Do Thái mà còn cho các dân tộc khác trong xứ của vua nữa. Tuy nhiên, dù với động cơ và mục đích nào, chúng ta cũng tin chắc rằng phía sau những biến cố lịch sử đó là sự tể trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Ngài đã tể trị Vua Ạt-ta-xét-xe và chính quyền ngoại giáo để cung cấp mọi thứ cần dùng con dân Chúa trở về xây lại vách thành và thuận lợi trong việc dâng của lễ khi tái lập sự thờ phượng sau mấy chục năm bị lưu đày.

Châm Ngôn 21:1 khẳng định: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” Đức Chúa Trời ban cho Thầy Tế lễ E-xơ-ra và dân Ngài đầy đủ mọi sự cần dùng thật kỳ diệu. Ngài ban thêm ơn để ông E-xơ-ra có thể mạnh mẽ lãnh đạo dân Chúa hồi hương lần thứ hai. Ngài ban mọi nhu cầu vật chất dồi dào không thể tưởng để con dân Chúa không thiếu thốn gì khi trở về. Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi, vì vậy ngày nay Ngài cũng sẽ ban cho Hội Thánh Chúa và mỗi con dân Ngài đầy đủ mọi sự cần dùng theo sự giàu có Ngài, miễn là chúng ta đặt lòng tin tuyệt đối nơi quyền tể trị của Chúa và biết sử dụng những gì Chúa ban cho cách phải lẽ hợp với thánh ý Ngài.

Hội Thánh và gia đình bạn đang có những nhu cầu nào? Bạn kinh nghiệm về sự ban cho đầy đủ mọi sự của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, Đấng luôn ban mọi sự đầy đủ cho Hội Thánh, gia đình con, và chính con. Xin cho con luôn vững lòng trước mọi hoàn cảnh và luôn sống biết ơn Chúa từng ngày.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top