Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016

E-xơ-ra 7:11-12
Kiến Thức và Nếp Sống

“Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời”

(câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ạt-ta-xét-xe xác nhận thế nào về ông E-xơ-ra trong chiếu chỉ của vua? Tại sao vua biết mà xác nhận như vậy? Mối liên hệ giữa kiến thức và nếp sống quan trọng như thế nào?

Từ câu 12 trở đi là bản sao chiếu chỉ của Vua Ạt-ta-xét-xe về việc cho phép dân chúng hồi hương lần thứ hai cùng với ông E-xơ-ra. Trong chiếu chỉ này chúng ta thấy hai lần Vua Ạt-ta-xét-xe đã xác nhận về ông E-xơ-ra rằng “E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời” (câu 11, 21). Thường người có chức quyền khi viết chiếu chỉ, chỉ cần ghi tên người thừa hành là đủ, nhưng ở đây, Vua Ạt-ta-xét-xe còn nhấn mạnh ông E-xơ-ra là thầy tế lễ và là học giả thông thạo về điều răn luật lệ của Đức Chúa Trời. Tại sao vua xem trọng ông E-xơ-ra như vậy? Câu 10 cho biết ông E-xơ-ra chẳng những là người chuyên tâm học hỏi Lời Chúa, có kiến thức uyên bác về Chúa và Lời Chúa mà ông còn thể hiện bằng nếp sống và tinh thần phục vụ trong chức vụ thầy tế lễ của ông, vì vậy vua quan A-si-ri đều kính nể ông.

Mỗi Cơ Đốc nhân cần học biết về Chúa và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Quan trọng hơn hết là biết áp dụng những kiến thức học được vào cuộc sống hằng ngày. Mục sư Layne khi mới đến quản nhiệm tại một nhà thờ nhỏ, ông nhận được một bức thư từ ông G. Banner, nội dung như sau: “Thưa mục sư, tôi muốn thấy một bài giảng hơn là nghe một bài giảng. Tôi muốn ông cùng đi với tôi chứ không phải chỉ đường cho tôi mà thôi. Con mắt là một học trò giỏi và minh mẫn hơn lỗ tai. Lời khuyên thâm thúy vẫn khó hiểu, nhưng gương mẫu ăn ở bao giờ cũng rõ ràng. Tốt hơn là ông thực hành điều mình tin, vì ai cũng cần thấy việc lành được thực hiện. Nếu tôi thấy ông làm, tôi có thể tập làm theo rất nhanh chóng. Những bài giảng của ông có lẽ sẽ rất khôn ngoan và hấp dẫn, nhưng tôi muốn học tập đương lúc xem ông thực hành, vì tôi có thể hiểu sai cách giảng của ông nhưng tôi không bao giờ hiểu sai cách ông làm việc và cư xử.” Nên nhớ, mỗi chúng ta đều là “thầy tế lễ nhà vua” (I Phi-e-rơ 2:9). Nếu “thầy tế lễ nhà vua” chỉ có kiến thức mà không sống đúng với những điều mình biết thì chẳng những mọi người nhận định không tốt về mình, không gây dựng được người khác, mà còn nhận lấy hậu quả là ngôi nhà đời sống mình sẽ “bị sập và hư hại rất nhiều” vì không chịu đựng nổi “mưa sa, nước chảy, gió lay xô động” nữa (Ma-thi-ơ 7:26, 27).

Nếu nhận định về mối liên hệ giữa kiến thức và nếp sống thì anh chị em trong Hội Thánh sẽ nói gì về bạn? Những người trong gia đình bạn xác nhận về bạn thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con chuyên tâm học Lời Chúa và sống đúng theo Lời Chúa dạy để con không bị thất bại trong cuộc sống và không làm gương xấu cho người khác.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top