Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016

Ma-thi-ơ 14:22-33
Đi Bộ trên Mặt Biển

“Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Ma-thi-ơ 14:31).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ sợ hãi khi thấy Chúa đi trên mặt biển đến với họ? Tại sao ông Phi-e-rơ suýt chìm xuống nước? Chúa nói gì với ông? Các môn đệ làm gì khi Chúa lên thuyền? Chúng ta rút những bài học nào về Chúa Giê-xu? Về ông Phi-e-rơ?

Sau phép lạ hóa bánh cho đoàn dân đông ăn, Chúa Giê-xu biết họ muốn ép Ngài lên làm vua theo ý riêng của họ (Giăng 6:15), nên Ngài hối thúc các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia, còn Ngài thì lên núi để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Dù các môn đệ làm theo lệnh của Chúa, nhưng họ chèo chống rất khó khăn vì gặp gió ngược, biển động dữ dội (Giăng 6:18). Sau khoảng chín tiếng (canh tư tức 3-6 giờ sáng) mà họ chỉ chèo được khoảng 5 hay 6 dặm (Giăng 6:19). Chúa Giê-xu thấy các môn đệ chèo khó nhọc lắm (Mác 6:48), nhưng Ngài chờ đến canh tư mới đến với họ khi họ gần kiệt sức! Trước đó, họ cũng đã từng gặp bão, nhưng lúc đó có Chúa trong thuyền, Ngài quở gió và biển khiến bão yên lặng, các môn đệ ngạc nhiên về quyền sai khiến trên thiên nhiên của Ngài (Ma-thi-ơ 8:23-27). Lần này gặp biển động, nhưng không có Chúa trong thuyền. Họ không thể tưởng tượng Thầy mình có thể đi trên các ngọn sóng nên nghĩ là gặp ma và sợ hãi! Hơn nữa, Chúa còn bày tỏ quyền năng khiến cả ông Phi-e-rơ cũng có thể đi bộ trên mặt nước! Khi Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ vào thuyền thì gió liền yên lặng và “tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đến” (Giăng 6:21). Chúa mở mắt tâm linh của các môn đệ, họ thấy được thần tính của Ngài nên lần đầu tiên họ xưng nhận Ngài là “Con Đức Chúa Trời” và thờ lạy Ngài.

Riêng về ông Phi-e-rơ, bản tính ông dễ xung động nên xin Chúa cho ông đi trên mặt nước để đến với Ngài. Thay gì nhìn Chúa, ông nhìn sóng gió, đức tin ông chao đảo khiến ông sắp chìm. Nhưng về mặt tích cực, ông kêu cầu Chúa ngay khi gặp khó khăn. Hơn nữa, ông là người duy nhất trên thuyền và trong lịch sử, được kinh nghiệm bước đi trên mặt nước, dù ngắn ngủi!

Qua câu chuyện, chúng ta rút ra bài học sau: (1) Khó khăn trong đời sống có thể là do sự sửa phạt của Chúa (như trường hợp ông Giô-na), nhưng cũng có lúc do Chúa muốn đào luyện chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh; (2) lúc chịu thử thách, chúng ta nôn nóng muốn Chúa cứu giúp ngay, nhưng Chúa biết rõ lúc nào là tốt nhất để can thiệp; và (3) để đức tin không chao đảo, chúng ta nên nhìn lên Chúa thay vì nhìn sóng gió chung quanh (Hê-bơ-rơ 12:2).

Lạy Chúa, trong những lúc gặp khó khăn, xin mở mắt tâm linh con để con nhận thấy rằng Chúa biết và sẵn sàng giúp đỡ con cái Chúa theo thời điểm và theo cách của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-lê-môn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top