Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016

I Các Vua 19:1-18
Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần

“Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36b).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Giê-sa-bên nhắn với Tiên tri Ê-li điều gì? Tiên tri Ê-li phản ứng ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao? Chúa chữa trị chứng suy sụp tinh thần của Tiên tri Ê-li bằng cách nào? Chúng ta học được gì về chứng bệnh này?

Tiên tri Ê-li vừa đạt được hai thành công lớn: (1) Một mình ông đối đầu và chiến thắng bốn trăm năm mươi tiên tri tà thần Ba-anh tại núi Cạt-mên; (2) Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông cho có mưa lớn sau ba năm dài hạn hán (chương 18). Ông như một anh hùng, tinh thần dâng cao, mong muốn đem cuộc phục hưng cho người Ít-ra-ên (I Các Vua 18:21). Nhưng đột nhiên ông trở nên sợ hãi, chạy trốn Hoàng hậu Giê-sa-bên, chẳng những bà không chịu từ bỏ việc thờ tà thần mà còn hăm dọa giết ông.

Ông mất hy vọng và suy sụp tinh thần như một người bị chứng trầm cảm: (a) Tự cô lập, muốn ở riêng một mình (câu 3); (b) buồn chán, không thiết sống (câu 4); (c) mặc cảm tự ti, đánh giá thấp về mình, cho rằng mình đã thất bại (câu 4); (d) không muốn hoạt động, chỉ muốn ngủ nhiều (câu 5, 6); (e) nhận xét bi quan và lệch lạc, cho rằng trong cả xứ Ít-ra-ên chỉ còn một mình ông là trung thành với Chúa (câu 10, 14).

Để phục hồi lại tinh thần của Tiên tri Ê-li, Chúa không một lời quở trách ông nhưng Ngài dùng những cách sau: (a) Bồi dưỡng lại thân thể: ăn, uống (câu 5, 6); (b) trò chuyện, đặt câu hỏi để tạo dịp cho ông nói ra tâm sự mình, dù lời tâm sự có lệch lạc (câu 9, 13); (c) dùng phương pháp thính thị, Chúa dạy ông Ê-li rằng có những lúc Ngài bày tỏ quyền năng qua những phép lạ, qua những hiện tượng siêu nhiên, bất thường (gió mạnh, động đất, lửa …), nhưng Chúa cũng thường dùng phương cách nhẹ nhàng, thông thường, trong lặng lẽ để thực thi ý muốn của Ngài (câu 11-12); (d) Chúa giao công tác để ông Ê-li thi hành: Xức dầu cho các ông Ha-xa-ên, Giê-hu, và Ê-li-sê, họ sẽ nối tiếp ông diệt trừ nạn thờ tà thần Ba-anh trong xứ

Ít-ra-ên (câu 15-16); (e) Chúa cho ông Ê-li biết ông không đơn độc trong lý tưởng phục vụ Chúa, Ngài còn dành lại trong xứ bảy ngàn người cương quyết không chịu cúi lạy thần Ba-anh (câu 18).

Trong đời sống có những lúc chúng ta bị khó khăn, thất bại, buồn chán, và thậm chí xuống tinh thần, đó là chuyện bình thường. Có những người còn bị triệu chứng trầm cảm, ngay cả những người rất trưởng thành trong Chúa như ông Gióp (Gióp 3:11), ông Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 20:14). Những lúc tinh thần xuống thấp, chúng ta hãy áp dụng cách Chúa phục hồi Tiên tri Ê-li: (a) Bồi dưỡng thân xác, ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ; (b) tránh sự cô đơn, tìm một số người thân, đáng tin cậy để thổ lộ tâm tình (như Tiên tri Ê-li có Tiên tri Ê-li-sê); (c) tùy theo ân tứ, hoàn cảnh, hãy dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ người khác. Sự phục vụ vô vị lợi mang cho chúng ta niềm vui và biết mình có giá trị; (d) trên hết, khi chung quanh dường như đen tối, hãy nhìn lên Cha Thiên Thượng, Ngài vẫn ngồi trên ngôi, không có gì là bất năng đối với Chúa (Sáng Thế Ký 18:14a).

Lạy Cha, tạ ơn Cha thành tín vì Ngài không để những thách thức khó khăn nào quá sức con, xin giúp con cứ kiên trì tin cậy Ngài (I Cô-rinh-tô 10:31).

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top