Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016

Mác 4:35-41
Bão Tố trong Đời Sống

“Đoạn, Ngài phán cùng các môn đệ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”(Mác 4:40).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ chèo thuyền băng qua biển hồ theo ý của ai? Tại sao Chúa Giê-xu ngủ trong khi các môn đệ khó nhọc chèo chống với cơn bão? Lời các môn đệ nói để đánh thức Chúa dậy bày tỏ tình trạng thuộc linh của họ ra sao? Khi thức dậy, Chúa hành động gì và nói gì với các môn đệ? Chúng ta học được bài học nào qua câu chuyện này?

1. Chúa ra lệnh cho các môn đệ. Chúa Giê-xu giảng dạy bên bờ biển cho một đoàn người rất đông, nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn cả đoàn dân thì đứng trên bờ (Mác 4:1). Buổi chiều ấy, chính Chúa ra lệnh cho các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia. Trên đường đi, họ gặp cơn bão lớn nổi lên thình lình (Mác 4:37; Ma-thi-ơ 8:24). Biển hồ Ga-li-lê được bao quanh bởi đồi núi cao, vị thế địa lý như cái phễu. Khí nóng từ mặt hồ bốc lên, nếu gặp khí lạnh từ trên rơi xuống có thể gây ra những cơn gió lốc hoặc bão nổi lên thình lình. Cơn bão xảy ra là bất ngờ cho các môn đệ nhưng chắc chắn không là bất ngờ đối với Chúa, vì Ngài có thần tính (Cô-lô-se 2:9). Mặt khác Chúa Giê-xu là Thiên Chúa nhập thể (Giăng 1:14), Ngài có nhân tính nên cũng mệt mỏi và ngủ sau một ngày dài giảng dạy. Như vậy, Chúa Giê-xu biết trước họ sẽ gặp bão khi Ngài ra lệnh cho các môn đệ chèo ra khơi, và Ngài để cho họ chịu khó nhọc chèo chống, nước tạt vào thuyền đến độ nguy hiểm (Lu-ca 8:23). Dù họ làm theo Lời Chúa, dù có Chúa trên thuyền với họ, họ vẫn gặp thách thức khó khăn!

2. Chúa ra lệnh cho thiên nhiên. Câu “Thầy ôi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” vừa có ý than phiền, vừa cho rằng cả Chúa cũng có thể chết vì cơn bão. Câu họ kinh hãi nói với nhau “Người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người?” bày tỏ mức hiểu biết giới hạn của họ về thầy mình. Chúa giảng dạy có quyền năng, Chúa chữa lành nhiều người bệnh bằng phép lạ, nhưng họ chưa hề chứng kiến Ngài sai khiến thiên nhiên! Họ cần được mở mắt để thấy rằng Ngài chính là Đấng Tạo Hóa, cầm quyền trên cả vũ trụ (Giăng 1:1-3).

3. Chúa hỏi các môn đệ. Câu Chúa hỏi “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” thật ra đã hàm chứa câu trả lời: Đức tin nơi Chúa là phương thuốc chữa chứng sợ hãi. Sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Ngược lại đức tin mạnh mẽ nơi Chúa sẽ vượt thắng sự sợ hãi.

Bài học cho chúng ta: 1) Vâng phục theo ý Chúa không miễn trừ chúng ta khỏi thách thức khó khăn (Giăng 16:33); 2) càng biết Chúa qua Lời Ngài và qua kinh nghiệm sống, đức tin chúng ta càng mạnh mẽ, đối diện sự khó khăn mà không sợ hãi.

Lạy Chúa xin mở rộng mắt tâm linh con để con biết Ngài hơn, tin cậy Ngài hơn, và sống mạnh mẽ cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top