Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016

Thi Thiên 148:7-14
Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song

“Cả thảy khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ Danh Ngài được tôn cao cả; sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các tầng trời” (Thi Thiên 148:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, trước giả tiếp tục kêu gọi các đối tượng nào chúc tụng Chúa? Tại sao (câu 13)? Bạn áp dụng bài học này như thế nào?

Sau khi kêu gọi con dân Chúa chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đấng Sáng Tạo (câu 1-6), trước giả Thi Thiên 148 tiếp tục kêu gọi muôn vật chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va vì chỉ Danh Ngài cao cả vô song, vinh quang Ngài hơn cả đất trời (câu 7-14). Đầu tiên trong đoàn chúc tụng Chúa là “các quái vật của biển, và những vực sâu” (câu 7), dù chúng lớn mạnh và sâu rộng đến đâu cũng đều do Chúa sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:21). Tiếp theo là lửa hồng, mưa đá, tuyết trắng mây mù, gió bão cuồng phong (câu 8) là những thiên tai mà con người sợ hãi vì nó xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng các thiên tai đó đều “vâng theo mệnh Ngài,” nghĩa là ở dưới sự tể trị và điều khiển của Đức Chúa Trời. Kế tiếp là các núi đồi, các loài thực vật lớn nhỏ, các loài động vật sống dưới đất như côn trùng, hoặc sống trên đất như loài thú, hoặc bay trên không như loài chim (câu 9-10) đều được tạo dựng và hoạt động theo khả năng Chúa đã ban cho. Và trên hết là loài người, tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời với mục đích chúc tụng Danh Ngài (câu 11-12). Dù con người ở vị trí nào trong xã hội như vua, công hầu, quan hay thường dân đều do Chúa ban cho. Dù nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều do Chúa tạo dựng và tể trị đời sống của họ. Khi con người biết mình là ai và từ đâu đến thì phải chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va là Chúa của mình.

Tóm lại, tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời từ thiên sứ, cơ binh, các thiên thể trên trời cao cho đến núi rừng, thú vật, chim trời, và cả loài người như một dàn đại hợp xướng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va vì chỉ Danh Ngài cao cả vô song, vinh quang Ngài vượt quá trời đất (câu 13). Từ “cái sừng” trong câu 14 có nghĩa là sức mạnh của một vị vua. Chúa là Đấng ban cho sức mạnh, sự chiến thắng, giải thoát cho người Ít-ra-ên và qua đó các thánh đã dâng lời chúc tụng lên Ngài.

Con dân Chúa ngày nay là người Ít-ra-ên thuộc linh của Chúa. Những điều chúng ta phải đương đầu từ thế lực con người đến thiên nhiên đều nằm trong quyền tể trị của Chúa. Chúng ta phải hết lòng tin cậy và chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va cao cả vô song trong mọi hoàn cảnh.

Bạn có tin vào sự tể trị của Chúa và có chúc tụng Danh Ngài trọn đời sống bạn không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người. Xin cho con luôn sống tin cậy Chúa và chúc tụng Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top