Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016

I Sa-mu-ên 14:1-15
Số Ít Thắng Số Đông

“Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy” (I Sa-mu-ên 14:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-na-than có quyết định gì? Tại sao đây không phải là hành động liều lĩnh? Sự can đảm cần phải có những yếu tố quan trọng nào? Làm thế nào để bạn có thể sống can đảm cho Chúa trong hoàn cảnh hiện tại?

Người ta thường nhắc đến ông Giô-na-than như một người bạn tuyệt vời của ông Đa-vít, nhưng nhiều khi người ta quên kỳ công của ông Giô-na-than trong chiến thắng vang dội tại Mích-ma. Trong khi quân đội Ít-ra-ên đóng tại Ghi-bê-a và quân Phi-li-tin kéo ra đón tại đèo Mích-ma, ông Giô-na-than nói với người vác binh khí mình rằng: “Chúng ta hãy đi qua đồn Phi-li-tin.” Mục đích của ông Giô-na-than không phải chỉ là do thám, nhưng là hãm đánh đồn Phi-li-tin. Đây không phải là một hành động liều lĩnh, nhưng là hành động can đảm xuất phát từ lòng tin cậy Chúa. Đây là một gương sáng cho tất cả con dân Chúa: Cần nhận thức hiểm nguy trước mặt, nhưng cũng cần luôn nhìn lên Chúa để biết sứ mệnh Chúa giao phó cùng sự cung ứng đầy đủ của Ngài cho những người tin cậy Ngài.

Thật vậy, hành động can đảm của ông Giô-na-than xuất phát từ những lý luận chính xác của ông về hoàn cảnh ông phải đối diện, và về quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước tiên, ông gọi người Phi-li-tin là người không chịu cắt bì, những người chống nghịch Đức Chúa Trời, vì vậy họ không thể chiến thắng con dân của Chúa. Thứ hai, ông lý luận rằng Đức Chúa Trời có đầy quyền năng để khiến số ít người được thắng, và ông ra đi với sự nhận thức “chính Đức Chúa Trời sẽ hành động vì chúng ta.” Ông Giô-na-than đã nhận định chính xác tình hình không phải theo nhãn quan của con người nhưng theo nhãn quan của Đức Chúa Trời. Nhìn sự việc theo cách của con người chỉ khiến ông Giô-na-than càng thêm nản chí, vì số quân và vũ khí của ông đều thua xa đối phương (I Sa-mu-ên 13:5, 19-22). Tuy nhiên, ông Giô-na-than khám phá ra rằng sự thắng bại không tùy vào số lượng nhưng tùy vào chỗ ông đứng. Ông Giô-na-than đã đứng về phía Đức Chúa Trời, hay nói cách khác Đức Chúa Trời ở về phía ông, và vì vậy ông tin quyết chiến thắng sẽ thuộc về mình.

Hơn nữa, một yếu tố không kém phần quan trọng đó là sự can đảm của ông Giô-na-than có sự hậu thuẫn của người cùng chí hướng. Người vác binh khí khích lệ ông Giô-na-than thực hiện điều mình mong ước, và tự nguyện đi theo ông Giô-na-than bất cứ nơi nào ông Giô-na-than đi. Đây cũng là một gương sáng cho tất cả con dân Chúa: Chúa muốn chúng ta trung thành với Ngài, sống với Ngài, nhớ đến Ngài và thực hiện mọi sứ mệnh Ngài giao phó với tấm lòng tôn kính và thuận phục. Ngài cũng muốn chúng ta trung thành với nhau, yêu thương, nâng đỡ, khích lệ nhau trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài.

Đúng như lòng tin của ông Giô-na-than, Chúa đã hành động vì những người dám tin cậy Ngài bước tới. Ngài khiến sự hãi hùng tràn ra trong trại quân Phi-li-tin ở khắp nơi và Ngài khiến đất rúng động, khiến quân Phi-li-tin kinh hoàng tột đỉnh. Chúa đang tìm kiếm những người dám bước tới vì Danh Ngài. Bước chân là của chúng ta nhưng chiến thắng là của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con có cái nhìn của Ngài khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, và có sự can đảm tin cậy Chúa để bước tới.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 62-63.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top