Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016


Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

 

Đa-ni-ên 3:13-18
Can Đảm Giữ Đức Tin

 

“Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Do Thái đang đối diện với thử thách nào? Trước sự thử thách ấy họ đã thể hiện lòng can đảm ra sao? Bạn có đủ can đảm giữ vững đức tin khi đối diện với thử thách không?

Đa-ni-ên 3 kể lại câu chuyện ba bạn trẻ Do Thái phải đối diện với một thử thách cho đức tin của mình khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm pho tượng vàng và bắt mọi người phải thờ lạy. Ba bạn trẻ Do Thái này đã giữ vững đức tin của mình và quyết tâm không quỳ lạy pho tượng. Họ bị tố cáo và bị đưa đến gặp vua. Phần Kinh Thánh này cho thấy lòng can đảm tuyệt vời của họ khi đứng trước vua và triều thần. Họ đã thể hiện lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời.

Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận khi nghe tin có người không làm theo lệnh vua, không chịu quỳ lạy pho tượng vua làm. Ba bạn trẻ Do Thái được triệu đến gặp vua. Chúng ta biết Vua Nê-bu-cát-nết-sa có tình cảm đặc biệt dành cho ông Đa-ni-ên và ba người bạn này vì những việc họ đã làm và nhân cách con người họ. Do đó, vua đã cho họ cơ hội thứ hai để không lãnh hình phạt. Có lẽ vua đã hạ giọng khuyên họ: “Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, … và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được” (câu 15). Nhưng tại đây, ba bạn trẻ Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô đã thể hiện rõ lòng can đảm giữ trọn đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mà họ tin và thờ phượng. Họ không run sợ hay lo lắng trước cơn tức giận của vua nhưng bình tĩnh trả lời cho vua biết rằng họ không cần biện minh cho mình (câu 16). Họ khẳng định cho vua biết “Đức Chúa Trời mà họ hầu việc, có thể cứu họ thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu họ khỏi tay vua” (câu 17) nếu như Ngài muốn.

Tuy nhiên, lòng can đảm của họ càng được thể hiện rõ ràng hơn khi họ nói rằng: “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Dẫu biết rằng việc từ chối thờ phượng pho tượng vua dựng là đồng nghĩa với việc bị quăng vào lò lửa hực và chắc chắn phải chịu đau đớn đến chết, nhưng ba bạn trẻ Do Thái đã dũng cảm đối diện. Cụm từ “dù chẳng vậy” cho thấy lòng tin sắc quyết của họ nơi ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin là Chúa có quyền giải cứu họ nhưng nếu Chúa không muốn thì họ cũng vui lòng thuận phục. Đây quả thật là một sự can đảm tuyệt đối để giữ vẹn đức tin nơi Chúa dù thử thách có khó khăn đến đâu!

Khi đứng trước thử thách, hoạn nạn hay bị đe dọa đến tính mạng, bạn có đủ can đảm để thể hiện đức tin của mình như ba bạn trẻ Do Thái này không?

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để khi đối diện với thử thách, khó khăn con vẫn không chối bỏ Ngài mà giữ trọn đức tin nơi Đấng nắm giữ cuộc đời con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top