Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Công Vụ 16:6-15
Phúc Âm đến Châu Âu

“Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch cho chuyến truyền giáo lần thứ hai như thế nào (xem thêm Công Vụ 15:36)? Chúa Thánh Linh đã tể trị chuyến đi này ra sao? Bạn học được gì qua việc lên kế hoạch, thực hiện và đáp ứng với Chúa Thánh Linh của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch quay lại các nơi ông đã đi qua trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất để thăm viếng, khích lệ, và củng cố đức tin của anh em. Ông đã chuẩn bị bạn đồng hành là ông Si-la, và ông Ti-mô-thê. Họ tiếp tục cuộc hành trình như dự định nhưng Chúa Thánh Linh đã hai lần ngăn trở họ vào châu Á (câu 6-7). Chúng ta không biết Chúa Thánh Linh bày tỏ cho đoàn truyền giáo theo cách nào, nhưng Sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông biết rõ ý muốn của Ngài khi các cánh cửa vào châu Á đóng lại và một cánh cửa đã mở cho họ đến với người châu Âu qua khải tượng một người Ma-xê-đoan cầu xin họ đến để giải cứu dân tộc này (câu 9). Lập tức Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông vâng lời, tìm đường đi đến Trô-ách, đáp tàu thẳng tới đảo Sa-mô-tra-xơ, rồi Nê-a-bô-li để đến Phi-líp thuộc tỉnh Ma-xê-đoan.

Chúa Thánh Linh cũng ban cho họ sự khôn ngoan và dẫn dắt họ làm chứng cho nhóm phụ nữ ở cạnh bờ sông trong ngày Sa-bát (câu 13). Trong nhóm người này có bà Ly-đi, người ngoại bang, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, chuyên bán vải sắc tía đã tin kính Đức Chúa Trời theo Do Thái giáo. Khi nghe Phúc Âm, bà được Chúa Thánh Linh cảm động mở lòng tin nhận Chúa Giê-xu và sau đó cả nhà bà đều tin và nhận phép báp-tem. Với lòng hiếu khách và muốn phục vụ Chúa, bà đã mở rộng cửa đón đoàn truyền giáo đến trú ngụ. Kết quả là Hội Thánh Phi-líp được thành lập qua hành trình truyền giáo thứ hai của Sứ đồ Phao-lô.

Chúng ta thấy Sứ đồ Phao-lô có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang bị mọi điều có cần, lường trước những khó khăn có thể sẽ phải đối diện và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, ông cũng nhạy bén nhận ra ý muốn của Chúa Thánh Linh là Đấng khởi xướng và tể trị trong việc rao giảng Phúc Âm để thuận phục Ngài. Phúc Âm phải được gieo ở các vùng đất rộng lớn hơn và với tốc độ nhanh hơn. Tất cả Cơ Đốc nhân đều là nhà truyền giáo, “Cơ Đốc nhân sống sẽ sinh ra Cơ Đốc nhân.” Cánh đồng truyền giáo của bạn hiện ở trong gia đình, nơi sở làm hay hàng xóm láng giềng? Bạn đã có kế hoạch cụ thể và chuẩn bị chu đáo như thế nào cho công tác truyền giáo của bạn?

Cầu xin Chúa đặt trong con tấm lòng yêu Chúa và yêu người còn lạc lối. Xin giúp con có kế hoạch cụ thể trong việc làm chứng về Chúa và cho con nhạy bén đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top