Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Giê-rê-mi 2:9
Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội

“Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại tranh cạnh cùng tuyển dân của Ngài? Có công bằng không khi vì tội tổ phụ mà con cháu nhiều đời sau vẫn phải chịu hình phạt?

“Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó Ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi…” Cụm từ “Vì cớ đó” liên hệ với những câu trước đó, tức phần đầu chương 2 của sách Giê-rê-mi, cho chúng ta biết nguyên nhân khiến Đức Chúa Trời “tranh cạnh” với dân Ngài. Từ “tranh cạnh” ở đây không phải là tranh cãi để thắng thua trong vấn đề đang mâu thuẫn, tranh chấp. Nhưng “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa là buộc tội, tố cáo, lên án hay nói nghịch lại. Đọc Giê-rê-mi 2:1-8 chúng ta sẽ thấy đối lại những ơn phước Đức Chúa Trời đã làm cho dân Chúa khi giải cứu họ khỏi ách nô lệ, dẫn dắt và ban cho họ miền đất phước hạnh, thì họ quên ơn Ngài để làm điều hư không, thờ phượng tà thần. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ thật sâu sắc, dịu dàng đối với họ, kể cả qua những lời trách phạt. Thế nhưng dân Chúa và cả những lãnh đạo tôn giáo của họ đều quay lưng với Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì vậy, Ta buộc tội các ngươi và buộc tội cả con cháu của các ngươi nữa” (câu 9 BTTHĐ). Về vấn đề tội lỗi, nhiều lần Ngài đã khẳng định “Ngài không kể người có tội là vô tội.” Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu thương với dân Ngài, nhưng không vì thế mà Ngài làm ngơ với tội lỗi họ đã phạm. Điều này cho thấy sự công bằng tuyệt đối của Đức Chúa Trời và càng cho thấy rõ hơn đức thánh khiết của Ngài khi Ngài không thể dung túng tội lỗi. Ngài sẽ tiếp tục tố cáo, buộc tội tuyển dân để họ nhận ra điều mình đã sai phạm. Dĩ nhiên nếu con cháu họ ăn năn sống theo Lời Chúa dạy thì sẽ không bị hình phạt, nhưng Chúa biết dân Ngài cứng lòng, khinh lờn mệnh lệnh Ngài răn dạy, sống vô ơn, và hướng về thần tượng thì họ cũng dạy dỗ con cháu họ đi theo vết xe của họ. Vì vậy, Chúa nói trước rằng Ngài sẽ buộc tội cả con cháu nhiều đời về sau của họ.

Đây không chỉ là câu chuyện của lịch sử nhưng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang xem thường lời cảnh báo của Chúa, vẫn sống vùi trong tội lỗi. Đức Chúa Trời chậm giận, giàu ơn, đầy sự nhân từ nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời không chịu khinh dể, không kể người có tội là vô tội. Bạn đang có thái độ như thế nào với Lời Chúa?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình, Thánh Khiết! Xin cho con luôn ý thức sống theo Lời Chúa phán dạy để không phải đón chịu hình phạt kinh khiếp mà Ngài dành cho tội lỗi.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top