Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016

Giê-rê-mi 2:1-3
Ta Còn Nhớ về Ngươi

“Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “kêu vào tai” mang ý nghĩa như thế nào? Đức Chúa Trời nhớ gì về tuyển dân của Ngài? Điều đó cho chúng ta thấy được điều gì nơi Đức Chúa Trời? Tuyển dân Ít-ra-ên có nghĩa vụ và quyền lợi nào?

Vì sao sứ điệp của Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi phải “kêu vào tai” mà không như những lần trước là “rao báo, phán, nói…?” Phải chăng đây là những điều bắt buộc họ phải nghe. “Kêu vào tai” cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một người đang nhắn gửi một thông điệp quan trọng cho một người khác. Sứ điệp mà Đức Giê-hô-va muốn Tiên tri Giê-rê-mi rao báo cho dân chúng là công bố hình phạt cho họ. Nhưng trước khi những điều kinh khiếp ấy xảy đến, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng đau xót, thương tiếc cho tuyển dân của Ngài, là dân đã kết ước để “…biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài” (câu 3). Nhưng nay họ đã phản bội giao ước đó. Đức Chúa Trời nhớ lại những thời gian đẹp đẽ ban đầu khi họ vừa được giải cứu khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, một mực trung tín thờ phượng và theo Ngài dưới sự hướng dẫn của Lãnh tụ Môi-se. Cho dù giai đoạn ở hoang mạc, người Ít-ra-ên không phải hoàn toàn vâng phục, tuy nhiên, những tháng ngày đó họ cũng thể hiện tấm lòng mong muốn được thờ phượng Ngài, hoàn toàn tin cậy và phó thác cuộc đời dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Đức Giê-hô-va nhớ hai điều về tuyển dân: “lòng nhân từ lúc đang thơ” nghĩa là sự yêu mến, gắn bó giữa họ với Ngài trong giai đoạn đầu vừa rời khỏi Ai Cập, đi trong hoang mạc để tiến vào đất hứa, đó là thời gian họ mới được hình thành; và tiếp theo là “tình yêu mến trong khi mới kết bạn,” điều này được ví sánh giống như tình yêu của cô dâu mới, thành thật, tốt đẹp. Giao ước ấy khiến người Ít-ra-ên trở nên dân thánh, biệt riêng thuộc về Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên họ phải có trách nhiệm giữ gìn giao ước đó. Và quyền lợi họ được hưởng là được Ngài gìn giữ, bảo vệ; dân tộc nào dám “nuốt” dân của Ngài thì sẽ mắc tội và bị nhiều tai họa.

“Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo Ta trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng” (câu 2 BTTHĐ). Những điều Đức Chúa Trời nhớ về người Ít-ra-ên hoàn toàn khác với tình trạng hiện tại của họ. Đức Chúa Trời nhân từ, tràn đầy tình yêu muốn nhẹ nhàng nhắc lại cho họ nhớ tình trạng ban đầu phước hạnh, tốt đẹp mà họ đã đánh mất. Đức Chúa Trời có đang “kêu vào tai” bạn những điều giống với tuyển dân Ít-ra-ên không? Nếu có, bạn sẽ làm gì?

Lạy Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu và lòng nhân từ! Xin giúp con yêu mến Chúa mỗi ngày sắc son hơn và luôn gìn giữ sự kết ước trung thành với Ngài trọn cuộc đời con.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 26-27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top