Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016

Giê-rê-mi 1:18-19
Đấng Ban Chiến Thắng

“Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã hứa điều gì để bảo đảm cho Tiên tri Giê-rê-mi chiến thắng? Mệnh lệnh của Chúa ban cho ông phải đối nghịch lại với những ai? Ông chiến thắng nhờ bí quyết gì? Lời hứa của Chúa khích lệ chúng ta thế nào trong sự phục vụ Chúa?

Khi kêu gọi ông Giê-rê-mi làm tiên tri cho các dân các nước, Đức Chúa Trời không hề bảo đảm cho chức vụ của ông sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng Ngài cho ông biết trước rằng để thực hiện mệnh lệnh Ngài ban, ông phải đối diện với vô vàn nguy hiểm, thậm chí nguy đến tính mạng. Không phải chỉ rao báo sứ điệp nghịch cùng một vài nhân vật, nhưng là “…nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất” (câu 18). Vì thế, chắc chắn ông sẽ gặp sự chống đối, vây bắt, và phải chiến đấu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ làm cho ông nên vững vàng như sắt, như đồng, khiến kẻ thù dù mạnh đến đâu cũng không thể nào thắng được. Và một lời bảo đảm từ Đức Giê-hô-va được lặp lại, khẳng định với nhà tiên tri rằng ông sẽ chiến thắng vì Đức Giê-hô-va ở cùng để giải cứu ông. Đây chính là năng lực, là sức mạnh của Tiên tri Giê-rê-mi giúp ông vượt qua mọi khó khăn trong chức vụ và vươn đến đắc thắng như Lời Ngài đã hứa. Càng kinh nghiệm sự non kém, yếu đuối của mình, Tiên tri Giê-rê-mi càng kinh nghiệm sự vĩ đại, toàn năng nơi Đức Chúa Trời, Đấng giúp ông vượt qua hiểm nguy để làm trọn trách nhiệm Ngài giao phó. Ông hoàn toàn tin cậy, phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa. Nhờ đó, ông không run sợ trước kẻ thù hùng mạnh, đông đảo vì ông biết chắc Đức Chúa Trời mà ông đang tin cậy sẽ khiến ông nên “thành vững bền, cột bằng sắt, tường bằng đồng,” vững vàng đến nỗi kẻ thù không sao tấn công được. Lời hứa “Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi” đã trở nên động lực thôi thúc đầy tớ của Chúa mạnh mẽ tiến lên phía trước, sẵn sàng chiến đấu cho lẽ thật.

Ngày nay, mỗi chúng ta cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm trong sự phục vụ Chúa. Tuy nhiên, hãy vững vàng, vì lời hứa mà Đức Giê-hô-va ban cho Tiên tri Giê-rê-mi “Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi,” Ngài cũng đang nói với mỗi đầy tớ ngay lành, trung tín của Ngài. Hãy để lòng tin cậy vào lời hứa ấy, phó thác cuộc đời trong tay Chúa để chính Ngài là Đấng đã chọn, đã gọi, đã lập chúng ta sẽ bảo đảm cho chúng ta chiến thắng trong Danh Ngài.

Bạn đang đối diện với khó khăn, nguy hiểm nào trong chức vụ? Bạn đã làm gì để chiến thắng sự sợ hãi hầu hoàn thành trọng trách Đức Chúa Trời giao phó?

Kính lạy Đức Chúa Trời của sự chiến thắng! Xin giúp con luôn tin cậy nơi lời hứa của Ngài để con luôn kinh nghiệm sự bình an trong cơn nguy nan và sự chiến thắng trong Danh vinh quang của Ngài.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top