Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016

Giê-rê-mi 1:17
Đừng Sợ!

“Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành động “thắt lưng” mà Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện có ý nghĩa gì? Trong chương 1 có bao nhiêu lần Chúa phán với Tiên tri Giê-rê-mi “Đừng sợ”? Điều gì thường làm chúng ta lo sợ?

Đức Chúa Trời ban cho Tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy khải tượng về hình phạt kinh khiếp Ngài đã dành sẵn cho những người bội nghịch, không chịu ăn năn, sau đó Ngài cho ông biết rằng nhiệm vụ của ông là rao báo cho tuyển dân Ít-ra-ên cùng muôn dân, muôn nước mọi sự mà Chúa đã cho Tiên tri Giê-rê-mi được thấy. Nói cho người khác những phước lành Đức Chúa Trời ban có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nói cho họ biết rằng họ đã phạm tội và chắc chắn phải chịu sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn trọng trách mà Đức Chúa Trời trao cho tiên tri của Ngài. Chúa bảo ông “hãy thắt lưng.” Hành động này trong thời xưa là để người đàn ông có thể chạy nhanh và dễ dàng thực hiện một công việc nào đó. Với ý nghĩa đó, Đức Chúa Trời muốn ông Giê-rê-mi phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện công tác Ngài giao phó, một công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, dứt khoát, không chần chừ, do dự.

Lại một lần nữa Đức Chúa Trời phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng: Đừng sợ sệt. Chỉ trong chương đầu tiên của sách Giê-rê-mi, hai lần Lời của Đức Chúa Trời đã khích lệ, trấn an tiên tri của Ngài rằng: Đừng sợ (câu 8, 17). Không phải vì Tiên tri Giê-rê-mi nhút nhác nhưng vì tính chất của sứ điệp mà ông sẽ rao báo là những điều con người không thích nghe đến, và có thể lắm ông sẽ gặp nguy hiểm khi rao báo sứ điệp đoán phạt này. Đức Chúa Trời toàn tri và tràn đầy tình yêu, Ngài biết sự yếu đuối cùng những lo lắng mà đầy tớ Ngài sẽ phải trải qua nên Ngài đã báo trước, trấn an cũng như bảo đảm rằng họ có thể tin cậy Ngài để chiến thắng sự sợ hãi sẽ đến. Ngài là Đấng ban cho sự can đảm. Đức Chúa Trời phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng nếu ông lo lắng, sợ hãi thì Ngài sẽ khiến ông mất can đảm, khiếp sợ trước mặt đối phương không đáng phải khiếp sợ, vì ông là người phát ngôn cho Đức Chúa Trời để công bố sự đoán phạt của Ngài trên muôn dân muôn nước.

Rao truyền phước lành cùng công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mỗi con dân Chúa. Đừng vì quá lo sợ mà chúng ta không dám công bố “mọi sự” Đức Chúa Trời phán truyền. Hãy sẵn sàng nhận lãnh sứ điệp cũng như trung tín nói ra “mọi sự” mà Ngài muốn chúng ta nói.

Có khi nào bạn sợ mà không dám rao truyền sứ điệp cứu rỗi chăng?

Lạy Đức Chúa Trời! Đấng ban cho con sự can đảm và đắc thắng. Con xin sẵn sàng dâng cuộc đời con cho mọi công tác Ngài giao phó. Xin hãy sai con!

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top