Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2016

Giăng 10:22-30
Câu Hỏi Dưới Hiên Cửa Sa-lô-môn

“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa hỏi Chúa câu gì dưới hiên cửa Sa-lô-môn? Chúa trả lời thế nào? Điều gì cho thấy họ vẫn không tin Chúa? Trong trường hợp nào chúng ta làm tín hữu Tin Lành nhưng vẫn chưa tin Chúa?

Chúng ta không biết thời gian giữa câu 21 và 22 là bao lâu. Lúc này tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh Thành Đền Thờ. Đây là lễ kỷ niệm ngày lễ Tái Cung Hiến Đền Thờ năm 165TC. sau khi Đền Thờ bị làm ô uế. Khi quân Sy-ri đánh chiếm Giê-ru-sa-lem, Vua Antiochus Epiphanes muốn tiêu diệt Do Thái giáo nên đã làm nhiều việc kinh tởm trong Đền Thờ. Nào là chứa gái mại dâm trong các phòng, nào là thờ thần tượng và dâng một con heo trên bàn thờ, là con vật ô uế đối với người Do Thái. Sau đó, anh hùng Giu-đa Mác-ca-bê nổi dậy chiến đấu và giải cứu đất nước, thanh tẩy Đền Thờ và tổ chức lễ Khánh Thành Đền Thờ đã thanh sạch. Từ đó, hằng năm người Do Thái làm lễ kỷ niệm sự kiện này trong tám ngày. Chúa Giê-xu đang đi dạo trong Hành Lang Sa-lô-môn là nơi rất rộng rãi, có đông người tập trung và là nơi có mái che để bớt lạnh trong những ngày đông. Tại đây, những người Giu-đa vây quanh Ngài và hỏi: “Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi.” Chúa Giê-xu đáp rằng: “Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc Ta nhân danh Cha Ta mà làm đều làm chứng cho Ta. Nhưng các ngươi không tin Ta.”

Câu hỏi cho thấy người Giu-đa hoang mang và nghi ngờ. Họ đặt vấn đề với Chúa vì họ đã nghe Chúa giảng, nhiều lần Ngài công bố Ngài là Đấng Mết-si-a, nhiều phép lạ Chúa làm giữa mọi người. Một số người cho Ngài là đấng tiên tri, nhưng phần lớn lại cho Ngài là điên và quỷ ám. Nhiều người gài bẫy để bắt và giết Ngài. Chúa khẳng định rằng họ là những người cứng lòng, không tin mặc dù những việc Chúa nhân danh Cha làm ra là bằng chứng hiển nhiên cho thấy Chúa là ai, mà họ vẫn còn đòi Chúa phải xác nhận bằng lời ngay trong sân Đền thờ. Hai lần Chúa khẳng định “các ngươi không tin” cho thấy phải chăng trong số họ đến với Chúa và hỏi Chúa là muốn gài bẫy Chúa thêm lần nữa chứ không phải hỏi để tin?

Đến với Chúa chỉ với mục đích sai lầm thì không thể nào gặp Chúa. Chỉ những ai khao khát tìm Chúa và tìm kiếm hết lòng thì mới gặp Chúa mà thôi (Giê-rê-mi 29:13). Đi nhà thờ đều đặn, dâng hiến rời rộng, làm công việc này việc nọ cho Hội Thánh sẽ là những việc làm vô cùng giá trị nếu đó là kết quả của sự tìm kiếm Chúa hết lòng. Nếu không thì coi chừng sẽ bị Chúa quở “các ngươi không tin!”

Bạn nghĩ Chúa sẽ nói gì về đức tin của bạn? Tại sao?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con để công việc lên trên Chúa. Xin cho con hết lòng tìm Chúa và Lời Chúa để những gì con làm cho Ngài và cho anh chị em con có giá trị trước mặt Chúa.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top