Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016

Giăng 10:19-21
Đa Số hay Thiểu Số?

“Phần nhiều trong đám họ nói rằng: Người bị quỷ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi? Người khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một người bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt người mù được sao?” (câu 20-21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nhóm đa số nói Ngài là điên và bị quỷ ám? Tại sao nhóm thiểu số tin Ngài nhưng vẫn còn thái độ dè dặt? So sánh tình trạng của hai nhóm này với nhân loại ngày nay?

Câu 19 mở đầu bằng cụm từ “Nhân những lời đó,” tức những lời Chúa Giê-xu đã công bố Ngài là người chăn hiền lành, Ngài là cái cửa của chuồng chiên, Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, Ngài sẽ tự phó mạng sống mình và có quyền lấy lại… trong bài giảng của Chúa từ câu 1 đến câu 18. Chúa Giê-xu còn gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình là người lạ, quân trộm cướp và là người chăn thuê. Nhân những lời đó, những người Giu-đa gồm cả dân chúng lẫn các nhà lãnh đạo tôn giáo chia thành hai phe. Đây là lần thứ ba Sứ đồ Giăng ghi lại họ chia phe vì bất đồng ý kiến (Giăng 7:43 và 9:16). Phần nhiều trong số họ nói Chúa là người điên, người bị quỷ ám, đây cũng là lần thứ ba họ tố cáo Chúa như vậy (Giăng 7:20 và 8:48, 52). Những người này bị sự cứng lòng, kiêu ngạo làm mù mắt nên không muốn đón nhận chân lý, vì vậy họ hạ nhục Chúa để người khác thấy họ tốt hơn. Một số người khác thì nghe những lời dạy của Chúa và thấy Chúa mở mắt người khiếm thị nên bác bỏ ý kiến của đa số những người kia. Tuy nhiên, chúng ta thấy niềm tin nơi Chúa của họ vẫn còn dè dặt vì sợ những người lãnh đạo tôn giáo dùng quyền lực loại trừ họ khỏi Nhà hội. Vì vậy, họ không đồng ý với ý kiến cho rằng Chúa bị quỷ ám nhưng họ vẫn chưa bày tỏ lòng tin và tiếp nhận Ngài cách công khai.

Ngày nay, nhân loại cũng đang có hai thái độ với Chúa Giê-xu y như vậy. Đa số vẫn còn cho Chúa là điên, vì một tử tội bị đóng đinh trên cây thập tự mà lại xưng mình là Đức Chúa Trời. Đa số còn cho những ai tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế đời mình cũng là người khùng. Chỉ một thiểu số bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu khi tìm hiểu Lời Chúa dạy và việc Chúa làm. Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành và là cái cửa chuồng chiên. Khi cánh của đóng lại, chỉ có chiên quen tiếng Ngài mới được ở trong chuồng, còn muôn sói không quen tiếng Chúa sẽ bị ở bên ngoài. Tin Chúa để nhận sự sống đời đời hay chối Chúa để nhận sự chết vĩnh cửu. Bạn đang chọn bên nào? Bên đa số hay bên thiểu số?

Cảm tạ ơn Chúa vì con đã tin và được an nghỉ trong ràn chiên của Ngài. Xin cho con hết lòng rao Tin Lành ra cho đồng bào con để trong ngày cuối cùng, nhiều người được ở trong chuồng chiên của Người Chăn hiền lành.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top