Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016

E-xơ-ra 7:6-10
Ba Điều Quan Trọng Phải Có

“Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Ít-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ E-xơ-ra được giới thiệu là người như thế nào (câu 6, 10)? Ba điều quan trọng đối với một thầy tế lễ là gì? Áp dụng ba điều này vào chức “thầy tế lễ nhà vua” trong Hội Thánh như thế nào?

Năm thứ bảy đời Vua Ạt-ta-xét-xe, nhóm người thứ hai hồi hương dưới sự lãnh đạo của Thầy Tế lễ E-xơ-ra, cũng là “một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se” (câu 6). Nhóm người này gồm có các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ, những người gác cổng và người Nê-thi-nim, là những người phục vụ Đền Thờ (câu 7). Nhờ “tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ” nên họ đi từ Ba-by-lôn về đến Giê-ru-sa-lem chỉ trong bốn tháng (câu 9). Đặc biệt trong câu 10, ghi lại lời nhận định về ông E-xơ-ra như sau: “Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Ít-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.” Câu Kinh Thánh này cho thấy Thầy Tế lễ E-xơ-ra được Vua Ạt-ta-xét-xe cùng dân chúng kính trọng, làm chứng tốt về ông, và được Đức Chúa Trời phù hộ cho thành công trong chức vụ là vì ông chuyên tâm nghiên cứu luật pháp Chúa; tuân giữ Lời Chúa; và dạy cho dân biết luật pháp Chúa. Đó là ba điều quan trọng phải có của một thầy tế lễ ngày trước, và cho cả những “thầy tế lễ nhà vua” ngày nay.

Trong Hội Thánh, chức “thầy tế lễ nhà vua” không những được Đấng Christ ban cho mục sư mà Ngài cũng ban cho tất cả mọi Cơ Đốc nhân (I Phi-e-rơ 2:9), vì vậy trách nhiệm học Lời Chúa, tuân giữ và dạy dỗ Lời Chúa không dành cho riêng ai, mà mỗi người phải thấy đây là trách nhiệm của chính mình trong Hội Thánh, gia đình và trong cuộc sống. Mục sư có trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh; mỗi tín hữu có trách nhiệm dạy Lời Chúa cho các nhóm nhỏ, cho con, cháu của mình, cho những người chưa biết Chúa… Nhưng điều quan trọng là trước khi dạy dỗ người khác, mỗi “thầy tế lễ nhà vua” cần phải chuyên tâm nghiên cứu, học hỏi Lời Chúa cách cẩn thận, và nhất là phải nêu gương sống theo Lời Chúa dạy. Chúng ta thường vấp phải hai khuyết điểm, thứ nhất là nghiên cứu hời hợt nên chỉ dạy dỗ bằng khẩu tài. Thiếu nghiên cứu Lời Chúa thì dù nói hay bao nhiêu cũng chỉ là ý riêng mà thôi. Thứ hai là dạy hay, nói giỏi nhưng không sống đúng với lời mình dạy. Dạy người khác mà chính mình không làm theo thì khác nào trình bày một lý thuyết suông, lời dạy đó hoàn toàn không có giá trị với mình và làm gương xấu cho người nghe. Chuyên tâm nghiên cứu Lời Chúa; tuân giữ Lời Chúa; và dạy dỗ Lời Chúa phải là trách nhiệm hàng đầu của mỗi “thầy tế lễ nhà vua.”

Bạn có nhớ mình là “thầy tế lễ nhà vua” không? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì nhiều nhất?

Lạy Chúa, con xin hứa với Chúa con sẽ trung tín học Lời Ngài mỗi ngày, quyết sống theo Lời Chúa dạy để làm muối của đất, và con sẽ chia sẻ Lời Chúa cho những người quanh con.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top