Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016

Thi Thiên 147:1-6
Chúc Tụng Đức Giê-hô-va

“Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày niềm vui của con dân Chúa ra sao? Chúa đã làm điều gì cho họ? Qua bài học hôm nay, bạn tạ ơn Chúa về những ân sủng nào Chúa ban cho bạn?

Trước giả Thi Thiên 147 kêu gọi dân chúng cùng nhau chúc tụng Đức Giê-vô-va trong niềm vui lớn Chúa ban. Các nhà giải kinh cho rằng Thi Thiên này được sáng tác khi việc tái thiết thành Giê-ru-sa-lem được hoàn thành (câu 2; Nê-hê-mi 12:27-43). Dân sự nhóm họp lại với nhau để cùng tham dự lễ Kỷ Niệm và Cung Hiến Đền Thờ. Bên cạnh đó, niềm vui càng được nâng cao khi con dân Chúa có cơ hội hiệp lại qua bao nhiêu năm bị tản lạc (câu 2), lưu đày nơi đất khách quê người Ba-by-lôn. Làm sao họ bày tỏ hết nỗi vui mừng khi Đức Chúa Trời đã làm “việc tốt lành” đem họ trở về với quê hương, người thân.

Dân chúng không ngớt lời chúc tụng khi nhận biết Đức Chúa Trời đã chăm sóc, yêu thương họ, dân tộc họ. Những từ như “chữa lành, bó vít” (câu 3) bày tỏ tình yêu và sự thương xót tuyệt vời của Chúa. Chúa biết hoàn cảnh đau thương của họ. Phần đông những người trở về này đều mất những người thân trong khi đất nước bị xâm lăng và thời gian họ ở tại Ba-by-lôn. Quê hương, Đền Thờ, tài sản của họ đã bị tàn phá và đổ nát. Chúa đã chữa lành và băng bó những vết thương trong tâm hồn đau thương của họ (Ê-sai 40). Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài tể trị toàn vũ trụ. Chúa đếm và gọi tên các vì sao. Sự thông sáng của Chúa là vô tận (câu 4-5) nhưng tình yêu Chúa càng vô cùng vô tận hơn khi Ngài đã nâng đỡ, lo toan cho con dân Ngài. Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay, và mãi mãi không thay đổi; Chúa luôn yêu thương và chăm sóc mỗi chúng ta và Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng (Giăng 13:1).

Ân sủng Chúa dành cho con dân Ngài ngày xưa cũng như ngày nay thật vĩ đại. Trong từng hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta cần nhận biết Chúa đã ban ơn cho chúng ta và gia đình chúng ta thế nào để có thể dâng lời chúc tụng Chúa và dạy cho con cháu mình chúc tụng Ngài mỗi ngày.

Bạn thường chúc tụng Chúa mỗi ngày như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương của Chúa trên con đời đời. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa ban và chúc tụng Ngài trọn đời con.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top