Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016

Gia-cơ 4:13-17
Khiêm Nhường Khi Hoạch Định Tương Lai

“Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Hãy liệt kê những sai lầm của những người được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này (câu 13, 14, 16)? Ông Gia-cơ khuyên chúng ta cần có thái độ nào cần có khi nhìn về tương lai (câu 15)? Đức Chúa Trời có vai trò nào trong những hoạch định tương lai của bạn? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều gì?

Sự kiêu ngạo luôn tiềm ẩn trong con người sa ngã và được bộc lộ ra trong nhiều khía cạnh đời sống. Chúng ta không hề xa lạ với câu tục ngữ Việt Nam: “Có công mài sắt, có ngày nên kim,” hay với hai câu thơ “Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm.” Tuy nhiên, trong ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta nhận ra ít nhất bốn sai lầm của những người kiêu ngạo muốn loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi những kế hoạch của đời sống mình.

Thứ nhất, họ đã sai lầm khi cho rằng con người có thể tự quyết định cuộc sống của mình (câu 13). Trong cuộc sống của nhiều người chỉ có “Tôi” và không có yếu tố nào khác chi phối trên họ. Họ quên mất rằng mọi sự không tự nhiên mà có, và cũng không thể tự nhiên mà vận hành. Sai lầm của những người này không phải là lập kế hoạch, nhưng là lập kế hoạch mà không có Chúa, chỉ có họ mà thôi.

Thứ hai, họ đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể chuẩn bị cho tương lai (câu 14a). Thật ra con người ta chỉ có thể sống với hiện tại. Những gì chúng ta đang làm trong hiện tại có thể giúp chúng ta trong tương lai, nhưng không có gì là bảo đảm.

Thứ ba, họ đã sai lầm khi họ chỉ sống với hiện tại mà quên cõi vĩnh hằng (câu 14b). Tương lai mà những người này nói đến chỉ là vài chục năm trên đất mà họ quên mất cả một cõi vĩnh hằng đang chờ đợi họ. Mục đích của đời người không phải chỉ là hoàn thành những công việc trên đất mà còn có mục đích trong cõi vĩnh hằng.

Cuối cùng, họ đã sai lầm khi kiêu ngạo và không nhận ra những giới hạn và bất toàn của con người (câu 16).

Do đó, khi nhìn về tương lai chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời trong đời sống (câu 15). Chúa mới chính là Đấng quyết định sự sống và tương lai của chúng ta, và chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta cũng phải nhận biết mục đích đời sống trong hiện tại và trong cõi vĩnh hằng. Chết chắc chắn không phải là hết và chính những năm tháng trên đất sẽ quyết định số phận chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Rồi sẽ có lúc, chúng ta phải rũ bỏ mọi điều lại trên đất và ứng hầu trước Đấng Tạo Hóa. Do đó, hãy có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình xuống trước Chúa khi nhìn về tương lai. Hãy tìm biết ý muốn Chúa, sẵn sàng thay đổi kế hoạch nếu nhận ra ý muốn Ngài. “Cho nên, người biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (câu 17).

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí con để con khiêm nhường thuận phục Chúa trong mọi kế hoạch đời sống con.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top