Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016

Gia-cơ 4:1-12
Khiêm Nhường Khi Giải Quyết Xung Đột

“Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đang nêu lên tình trạng nào trong Hội Thánh (câu 1-3, 4-6, 11-12)? Những lý do nào đem đến tình trạng này của Hội Thánh (câu 1b, 2b-3, 4, 7)? Ông Gia-cơ đưa ra những hướng dẫn nào để giải quyết những nan đề này? Bạn làm gì để giải quyết những xung đột trong Hội Thánh hay ban ngành mình đang sinh hoạt?

Hội Thánh được ví sánh như Thân Thể của Đấng Christ, như một gia đình thuộc linh, nhưng thật đáng tiếc, đôi khi nó có thể trở thành một chiến trường khốc liệt! Điều Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta không phải là rời bỏ “chiến trường” đó nhưng là nhận ra nguyên nhân và bằng Lời Chúa, đem Hội Thánh trở về với hình ảnh vốn có ban đầu.

Trong Gia-cơ 4:1-12, ông Gia-cơ chỉ ra ba thực trạng đáng buồn trong Hội Thánh. Thứ nhất là sự tranh chiến (câu 1). Đây là từ ngữ quân sự, chỉ về một cuộc chiến khốc liệt, mạnh mẽ. Tranh chiến về điều gì? Về giai cấp, giàu nghèo (2:1-13), về vị trí trong Hội Thánh (3:1, 13-18), và về những xung đột cá nhân (4:1-3). Thứ hai là tình trạng suy thoái thuộc linh (4:4-6). Và thứ ba là nói xấu và xét đoán nhau (4:11-12).

Ông Gia-cơ cũng đã chỉ rõ bốn lý do đem Hội Thánh đến tình trạng đáng buồn này: Thứ nhất là ham muốn và ích kỷ của cá nhân (câu 1b-2a). Có những người đã mang chủ nghĩa duy lợi vào Hội Thánh. Những người này đến Hội Thánh chỉ vì muốn lợi cho cá nhân mình, thậm chí mang một lớp áo “thuộc linh” hơn, vì lợi của Ban Ngành mình, hay vì lợi của Hội Thánh mình.

Thứ hai là làm theo ý riêng (câu 2b-3). Khác với trường hợp ham muốn, ích kỷ (câu 1b) là không lợi thì không làm, những người trong trường hợp thứ hai có thể làm mà không cần lợi, thậm chí hy sinh nhiều điều, nhưng chỉ làm khi ý muốn mình được thực hiện và tôn trọng.

Thứ ba là làm bạn với thế gian (câu 4), nghĩa là không xem Đức Chúa Trời là duy nhất, yêu mến hay đặt tâm trí vào những việc thuộc về thế gian (I Giăng 2:15), tìm cách làm vui lòng thế gian hơn là Đức Chúa Trời, và sống theo tiêu chuẩn, giá trị của thế gian.

Cuối cùng là sự tấn công của ma quỷ (câu 7). Hội Thánh luôn là một chiến trường thuộc linh.

Đứng trước những nan đề này, ông Gia-cơ cho chúng ta bốn phương cách giải quyết. Thứ nhất là nhận biết thực trạng của chính mình (câu 9). Chúng ta thường đổ lỗi cho những người khác trong những nan để trong Hội Thánh mà ít khi chịu kiểm điểm mình. Thứ hai là hãy khiêm nhường (câu 6, 10) để Chúa sửa dạy mình và lắng nghe người khác. Thứ ba là sửa lại những sai trật (câu 8b). Nếu có tội thì hãy “lau tay,” nghĩa là phải ăn năn, và nếu có hai lòng, nghĩa là không tuyệt đối trung thành với Chúa thì hãy làm một quyết định chọn lựa đúng đắn. Và cuối cùng là hãy luôn sống gần Chúa (câu 7).

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8-9).

Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe người khác để được Chúa hướng dẫn và sửa dạy khi con gặp những xung đột hay bất đồng ý kiến.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top