Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016

Sáng Thế Ký 13:1-12
Khiêm Nhường trong Sự Lựa Chọn

“…nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (câu 9 BTT).

“…nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái” (câu 9 TTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham và ông Lót đang gặp phải nan đề gì? Ông Áp-ra-ham giải quyết như thế nào? Việc ông làm đem lại kết quả gì? Bạn có chủ động nhường quyền ưu tiên cho người khác không?

Dù sống cuộc đời du mục nhưng Chúa vẫn ban phước cho ông Áp-ra-ham có nhiều tài sản. Ông cũng bày tỏ lòng yêu kính Chúa qua việc ông lập bàn thờ cầu khẩn Đức Giê-hô-va ở mọi nơi ông đến (câu 4). Trong lúc này, cả cháu ông là ông Lót cũng có nhiều tài sản nên cả hai không thể sống chung tại một chỗ. Các đầy tớ của hai người tranh chấp nhau (câu 7a). Ông Áp-ra-ham không muốn có xung đột trong gia đình cho nên ông đã chủ động làm người hòa giải qua việc nhường quyền ưu tiên cho ông Lót được chọn vùng đất theo ý mình. Thật ra, ông Áp-ra-ham có quyền chọn trước vì ông lớn tuổi hơn nhưng ông đã tỏ lòng rộng lượng đối với cháu mình.

Ông Áp-ra-ham đã nhận ra lúc đó cũng có những Dân Ngoại đang ở trong xứ (câu 7b) cho nên nếu hai bác cháu tranh chấp nhau thì đó là việc không nên (câu 8). Vì thế, ông đã quyết định chủ động kêu ông Lót chọn đất trước để giữ hòa khí (câu 9). Ông Áp-ra-ham cho chúng ta tấm gương trong việc giải quyết khó khăn trong gia đình hay Hội Thánh: (1) Chủ động giải quyết những mâu thuẫn; (2) nhường quyền ưu tiên chọn lựa cho người khác ngay cả khi chúng ta không nhận được đều mình mong muốn; (3) đặt sự yên ổn hoà bình trong gia đình và Hội Thánh trên sự ham muốn cá nhân.

Ông Lót đã chọn vùng đất theo mắt mình xem thấy là tốt lành mà không tìm cầu ý Chúa để cuối cùng ông nhận lấy những hậu quả đau thương (Sáng Thế Ký 19). Còn ông Áp-ra-ham tin cậy Chúa và sống bởi đức tin chứ không bởi ngoại cảnh nên đã nhường quyền ưu tiên cho ông Lót lựa chọn. Tấm lòng khiêm nhu, rộng lượng của ông Áp-ra-ham đã được bù đắp bằng lời hứa tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Sau khi ông Lót ra đi theo ý riêng, ông Áp-ra-ham đã có cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời (câu 14-18) để tiếp tục nhận lấy lời hứa về dòng dõi và đất đai.

Khi đối diện với những tranh chấp trong cuộc sống, chúng ta nên tìm cầu ý Chúa, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân và nhượng bộ người khác để giữ sự hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9). Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta thiệt thòi khi chúng ta khiêm nhường trong sự chọn lựa.

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Áp-ra-ham để biết nhường quyền ưu tiên cho người khác và luôn đặt những quyết định chọn lựa của con theo ý muốn của Ngài.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top