Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016

Công Vụ 20:17-27
Phục Vụ Chúa Cách Khiêm Nhường

“Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang giảng cho ai? Tinh thần phục vụ Chúa của ông như thế nào trong quá khứ? Hiện tại ông gặp khó khăn gì và thái độ của ông ra sao? Bạn có đang phục vụ Chúa cách khiêm nhường không?

Trước khi đi đến Giê-ru-sa-lem, Sứ đồ Phao-lô mời hết thảy các trưởng lão trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô đến Mi-lê để gặp ông lần cuối. Mi-lê là một thành phố cảng phục vụ cho Ê-phê-sô, cách đó khoảng 50km.

Trong buổi từ giã đó, Sứ đồ Phao-lô đã giảng một bài giảng rất xúc động bao gồm những điểm chính sau:

Ông khẳng định lại tinh thần phục vụ Chúa cách khiêm nhường dù chịu nhiều nước mắt (câu 19). Trong suốt những năm ông phục vụ Chúa tại đó, ông không hề khoe mình hay muốn được nổi tiếng. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông “chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết…” (câu 20). Ông đã giảng dạy cách dạn dĩ, công khai nơi công cộng và không hề sợ hãi. Ông nói cho họ biết tất cả về ý định của Đức Chúa Trời dành cho những người chẳng tin, không thiên vị hay phân biệt một ai (câu 21).

Ông tin rằng Chúa Thánh Linh thúc giục ông đi đến Giê-ru-sa-lem (câu 22). Tại nơi đó, có thể ông phải chịu nhiều hoạn nạn và đau khổ (câu 23) nhưng ông can đảm đối đầu mọi khó khăn. Cá tính mạnh mẽ và hết lòng vì Chúa Cứu Thế đã giúp Sứ đồ Phao-lô không chùn bước trước khó khăn mà ông sẵn sàng bước tới để chu toàn sứ mệnh Chúa giao. Ông đã để lại tấm gương can đảm chịu khổ vì Tin Lành cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô cũng như những người phục vụ Chúa ngày nay.

Sứ đồ Phao-lô xem cuộc đời ông chẳng ra gì nếu ông không sử dụng cho công việc của Đức Chúa Trời. Ông cố hoàn tất cuộc đua và chức vụ mà Chúa giao để công bố Tin Lành (câu 24). Đó chính là giá trị thật trong đời sống mà ông cần đầu tư hơn hết.

Trong lần từ giã có thể là cuối cùng này (câu 25), Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng ông đã trung tín giảng Phúc Âm (II Cô-rinh-tô 2:17) cho nên việc họ đáp ứng hay khước từ Phúc Âm thì chính họ phải chịu trách nhiệm (câu 26).

Bài giảng chia tay của Sứ đồ Phao-lô đã để lại dấu ấn tượng sâu xa cho các trưởng lão cũng như nhắc nhở hết thảy chúng ta trong tinh thần hạ mình và đổ nước mắt để phục vụ Chúa. Bạn được nhắc nhở điều gì qua bài giảng này?

Lạy Chúa, xin giúp con đủ sức vượt qua mọi khó khăn, xin giúp con luôn giữ lòng khiêm nhường trong sự phục vụ Ngài.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top