Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016

Thi Thiên 146:7-10
Đức Giê-hô-va Cai Trị Đời Đời

“Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả cho thấy gì về sự cai trị của Chúa? Nhận thức được sự cai trị của Chúa sẽ giúp ích điều gì cho chúng ta? Bài học hôm nay đem lại cho bạn niềm vui nào?

Lời ca “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời” xuất phát từ bài ca chiến thắng mà ông Môi-se và người Ít-ra-ên đã hát trong cuộc xuất hành (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dân Chúa đã kinh nghiệm được phước hạnh khi Chúa cai trị họ. Họ ca ngợi Chúa là Đấng cai trị công minh và cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ với họ.

Chúa là Đấng cai trị công minh. Chúa “đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp” (câu 7). Người đời thường dùng tiền bạc, quyền thế để bẻ cong công lý, ức hiếp người nghèo khó. Nhưng Chúa sẽ “làm cong quẹo con đường người ác” (câu 9c). Các mưu mô của người ác, sự áp bức người nghèo, người cô thế của họ sẽ bị Chúa bẻ gãy. Hơn thế nữa, Chúa “yêu mến người công bình.” Đây là điều khích lệ cho con dân Chúa sống ngay thẳng và thể hiện sự công bằng trong cuộc sống mỗi ngày.

Chúa là Đấng cai trị yêu thương và nhân từ đến đời đời. Những công việc Chúa làm thật quá lớn. Chúa chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống cho con dân Ngài từ bánh cho người đói, sự tự do cho người tù tội, nâng đỡ cho người mệt mỏi, ngã lòng (câu 7-8). Sự cai trị yêu thương của Chúa thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa (câu 9). Ba đối tượng này thường không đủ khả năng để tự lo cho bản thân. Chúa “là cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa” (Thi Thiên 68:5), Ngài quan tâm đến họ, và chúng ta là con cái của Chúa cũng phải quan tâm đến họ.

Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Các vua chúa thế gian chỉ cai trị trong một thời gian giới hạn rồi thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cai trị vĩnh viễn, Ngài cầm quyền đến muôn đời. Đức Chúa Trời của tổ phụ Gia-cốp ngày trước (câu 5) cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Đấng cai trị công minh, đầy lòng yêu thương và nhân từ sẽ cai trị chúng ta mãi mãi. Đây là lý do trước giả Thi Thiên 146 đã thốt lên trong câu 1-2: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy,” và lập lại tiếng kêu vui mừng “Ha-lê-lu-gia!” cuối bài ca của ông.

Sống trong sự cai trị đời đời của Đấng công minh, yêu thương, nhân từ, con dân Chúa phải noi gương Chúa thể hiện những mỹ đức ấy với những người chung quanh mình.

Bạn đã thật sự sống công bằng, yêu thương, nhân từ như Chúa muốn tới mức nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự nhân từ yêu thương của Chúa trên con đời đời. Xin Chúa giúp con sống công bằng, yêu thương với mọi người.

 Đọc Kinh Thánhh trong ba năm: II Sử Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top